Förflytta dig till innehållet

Insändare: Överinspektör försvarar höjda skatter i skärgården

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Angående fastighetsbeskattningen i Åbolands skärgård:
Fastighetsbeskattningen i skärgårdskommunerna har diskuterats flitigt i offentligheten på sistone.
Speciellt det faktum att fastighetsskatt nu har påförts för så kallade impediment som tidigare inte beskattats alls har väckt mycket uppmärksamhet.
Då dessa områden i flera år inte blivit beskattade är det mycket förståeligt att markägarna är förvånade, då de nu påförs fastighetsskatt trots att ingen ändring skett på fastigheterna jämfört med föregående år.
Det enda som nu faktiskt hänt är att Skatteförvaltningen vid en uppdatering av fastighetsuppgifterna upptäckt att vissa markområden på fastigheter inte har blivit beskattade, trots att så enligt fastighetsskattelagen borde ha varit fallet.
Skatteförvaltningen har alltså inte varit medveten om felaktigheterna i registret tidigare.
Nu då felen uppdagades måste de rättas till.
Att ifrågavarande områden varit undantagna skatt har alltså inte varit avsiktligt.
De skatter som nu påförts och som med rätta kan uppfattas som förvånande baserar sig direkt på den giltiga lagstiftningen som Skatteförvaltningen är skyldig att följa utan undantag.
Enligt fastighetsskattelagen ska fastighetsskatt betalas för alla markområden utom skogs- och jordbruksfastigheter.
Felet som nu har uppdagats i Skatteförvaltningens fastighetsregister handlar rent konkret om att en del områden tidigare felaktigt tolkats som delar av jord- eller skogsbruk.
I detta sammanhang kan också påpekas att det faktum att man inte kan bygga på en fastighet inte innebär skattefrihet.
Fastighetens användningsändamål, byggrätt och lämplighet för byggande är dock sådana omständigheter som beaktas vid fastställandet av beskattningsvärdena för marken ifråga i den mån som Skatteförvaltningen fått information om dessa.
Skatteförvaltningen har tagit emot skarp kritik för att vi använder oss av helt schablonmässiga värden vid uträkningen av fastighetsskatt.
I Finland finns ca 1,6 miljoner fastigheter att beskatta.
Därför är ett schablonmässigt räknesätt som är lika för alla helt nödvändigt för att Skatteförvaltningen i praktiken ska kunna samla in fastighetsskatten som tillfaller kommunerna där fastigheterna ligger.
Trots det har samtliga fastighetsägare som nu blivit påförda fastighetsskatt, liksom alla andra fastighetsägare, getts möjlighet att korrigera fastighetsuppgifterna före fastställandet av beskattningen om det funnits fel i uppgifterna.
Skatteförvaltningen har tagit i beaktande samtliga uppgifter som fastighetsägarna anmält och flertalet fastighetsvärden har också korrigerats.
Uppgifterna om de flesta av ifrågavarande markområden är dock nu helt korrekta i registret och områdena borde alltså ha påförts fastighetsskatt redan tidigare.
Om en fastighetsägare av något skäl inte har anmält eventuella fel eller brister i fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen, trots att där funnits felaktigheter, finns det fortfarande möjlighet att söka ändring i beskattningen. Ändring ska sökas inom tre år.
Skatteförvaltningen fäster mycket stor vikt vid att samtliga skattskyldiga beskattas lagenligt, på lika villkor och på samma sätt, oberoende av var de är bosatta eller äger fastigheter.
Vi beklagar verkligen förvirringen som korrigeringen av vårt fastighetsregister har orsakat fastighetsägarna i skärgårdskommunerna.
Jukka Backlund
Överinspektör
Skatteförvaltningen

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter