Förflytta dig till innehållet

Inrikesministern kritiserar ÅA-rapport om asyllinje

En rapport anklagar Migrationsverket för att ha ändrat på sin tolkning av lagen med följden att det har blivit svårare för irakiska medborgare i åldern 18–34 att få asyl i Finland.Migrationsverket (Migri) försvarar sig genom att hänvisa till att Finland i regeringens asylpolitiska program förband sig att följa samma praxisar som resten av EU.

Därtill ifrågasätter Migri rapportens påstående att sökandens profil inte förändrats mellan 2015 och 2017. Migri bedömer att detta inte stämmer, eftersom det i samband med flyktingkrisen 2015 kom många unga irakiska män till Finland.
Migri anser att rapportens begränsningar när det kommer till sökandegrupp och längden av den granskade perioden är avgörande för dess trovärdighet. Enligt Migri kan man inte dra några långt gående slutsatser från rapporten.
– Asylärenden utreds och avgörs alltid individuellt. Migris och beslutsförfarandets mål är att alla som behöver internationellt skydd får det, säger Migri i ett osignerat pressmeddelande.
Även Inrikesministeriet, som Migri sorterar under, kommenterade rapporten. Ministeriet medger att det är sant att beslutspraxisen och antalet beviljade tillstånd ändrats när det gäller irakier. Ministeriet hävdar till samma åtgärdsprogram som Migri, men framhäver att Finlands ändrade praxis sökte modell i synnerhet från Sverige.
I likhet med Migri påpekar ministeriet att Migri alltid bedömer säkerhetsläget i sökandens hemland. Enligt ministeriets bedömning har säkerhetssituationen i Irak lättat i många områden i Irak redan på hösten 2015.
Ministeriet passar också på att ge en känga till rapporten med anledning av begränsningarna.
– Denna utredning var visst begränsad, men alla undersökningar är mycket välkomna, och vi måste ständigt vara uppmärksamma och bedöma om vår asylprocess fungerar i enlighet med lagar och principer om mänskliga rättigheter, säger inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) i ett pressmeddelande.
Mykkänen efterträdde Paula Risikko (Saml) som inrikesminister för drygt en månad sedan.

Farhågor besannades. Återinför humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd, vilket den nuvarande regeringen avskaffade, kräver Anna-Maja Henriksson. ÅU-foto


Ledande politiker köper inte Migris och Inrikesministeriets förklaringar. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är mycket bekymrad över rapporten.
– Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis efter 2015, säger Henriksson i ett pressmeddelande.
Hon anser att utvecklingen är oroväckande med tanke på både asylsökandens grundläggande mänskliga rättigheter och den finländska rättsstaten. Hon påpekar att regeringen har förkortat besvärstiden i asylärenden och begränsat tillgången till juridisk hjälp i första intervjun.
– Återinför humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd, vilket den nuvarande regeringen avskaffade. Förbättra asylprocessen så att en asylsökande får rätt till ett rättsbiträde genast i början av processen och se över inkomstgränserna då det gäller uppehållstillstånd på basis av arbete, säger Henriksson.
Även De grönas ordförande Touko Aalto röt till om regeringens asylpolitik.
– Finland bör vara ett land, som har hjärta att hjälpa de nödställda. Vi måste garantera, att asylsökandens ansökningar behandlas grundligt och rätt. Nu sker detta uppenbarligen inte, skriver Aalto i en blogg.
Enligt honom visar rapporten på allvarliga brister i asylprocessens trovärdighet. Utredningen av asylbehovet är bristfälligt och tröskeln att få asyl har stigit, anser han.
– Tvångsavvisningarna måste stoppas och trovärdigheten för asylprocessen återställas. De som inte fått en rättvis behandling måste garanteras den genom en ny ansökan.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson tog fasta på de politiska påtryckningarna.
– En grupps ställning har dramatiskt försämrats, inte genom demokratiskt godkänd lagstiftning, utan regeringen Sipiläs aggressiva politiska påstryckningar. Förverkligandet av de mänskliga rättigheterna får inte vara avhängigt en enskild myndighets tolkningar, säger Andersson i ett pressmeddelande.
LÄS: ÅA-utredning avslöjar: Stram asyllinje har inte stöd av lagen

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter