Förflytta dig till innehållet

Hur bevakar du dina intressen?


Vi alla torde ta för givet att man kan själv bestämma över sin ekonomi.
Livet blir dock inte alltid som planerat.
Plötsligt kan vi vara i en situation där vi inte längre förmår utöva vår självbestämmanderätt.
Om handlingsförmågan minskar gradvis har man ännu möjligheter att påverka hur ens ekonomi sköts i framtiden.
Mister man handlingsförmågan däremot plötsligt är det för sent att göra något åt saken.
Du har kanske gett din man, fru eller ditt barn rätt att disponera över ditt bankkonto till exempel för att kunna betala räkningar.
Fullmakter av denna typ upphör då personen inte längre är kapabel att ge en fullmakt, det vill säga då personen på grund av nedsatt handlingsförmåga inte längre kan förstå innebörden av en fullmakt.
Förr har det hänt att bland annat banker har sett mellan fingrarna då en anhörig uträttat en gravt dement persons ärenden.
Men i dag är detta inte längre möjligt på grund av alla normer som begränsar handlingsmöjligheterna.
Det är oroväckande att så många fortsättningsvis lever i tron att om de gett en anhörig rätt att sköta till exempel bankärenden så har de sitt på det torra; att fullmakten är ikraft även i framtiden då fullmaktsgivaren mister sin förmåga att förstå.
Betydelsen av sänkt handlingsförmåga beror på dess grad.
I värsta fall kan personen inte längre ingå till exempel avtal eller testamenten på ett bindande sätt.
Om personen har egendom som förutsätter åtgärder förordnas sannolikt en intressebevakare för hen.
Dessa problem kan undvikas genom att uppsätta en intressebevakningsfullmakt.
Då en vanlig fullmakt upphör på grund av att personen inte längre förstår innebörden av fullmakten, träder en intressebevakningsfullmakt ikraft.
Där den ena fullmakten slutar tar den andra vid.
Jag understryker betydelsen av en intressebevakningsfullmakt för alla personer, även för unga vuxna och i synnerhet par som äger en bostad tillsammans.
Ett exempel: Den ena parten i parförhållandet förlorar plötsligt sin förmåga att fatta beslut om sin egendom på grund av ett sjukdomsfall.
Detta skulle medföra bland annat att magistraten hade sista ordet i beslutet gällande det gemensamma hemmet.
De flesta par torde önska att dylikt undviks.
Att undvika detta förutsätter att man är aktiv och uppsätter en intressebevakningsfullmakt.
På den som är i behov av intressebevakning men har inte uppsatt en intressebevakningsfullmakt tillämpas förmyndarlagen.
Då lagen om förmyndarverksamhet stadgades låg fokus på minderåriga och behovet att säkra minderårigas tillgångar för deras kommande behov.
Därefter har omvärlden ändrats.
Antalet äldre personer i behov av intressebevakning har ökat och äldre personer har nödvändigtvis inte samma behov av att spara sin egendom.
Utan en intressebevakningsfullmakt är intressebevakaren bunden till förmyndarlagens strikta stadganden där de flesta rättshandlingar av betydelse förutsätter tillstånd av magistraten.
I praktiken leder det till att till exempel ett arvskifte eller en försäljning av bostad dröjer på grund av magistratens tillståndsprocess som är avgiftsbelagd.
En intressebevakningsfullmakt ger möjlighet till flexibilitet.
Man får välja personen man önskar ta hand om ens personliga och ekonomiska ärenden och den ger också möjlighet att förordna flexibelt om till exempel försäljning av bostad eller avverkning av skog utan tillstånd av magistraten.
Men var noggrann vid uppsättandet av en intressebevakningsfullmakt.
Många förblir oregistrerade av magistraten på grund av brister i fullmakten.
Lotta Laineenkare
Advokat, vicehäradshövding

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter