Förflytta dig till innehållet

Hård kamp väntas om Österbladska husen i Åbo

Österbladska tomten. Foto: Timur Yilmaz

Det väntas dröja till slutet av hösten innan utredningarna kring trähusen på Österbladska tomten i Åbo centrum är klara.

– Det kan också dröja ända till årets slut, vi vet inte exakt hur länge det tar. Det är fastighetsägarna som beställer utredningarna av utomstående. Vi väntar på att de hör av sig när arbetet är klart, säger detaljplanearkitekt Katja Tyni-Kylliö vid Åbo stad.

Fastighetsbolaget Oy J. Österblad Ab som äger fastigheterna vill ersätta de gamla husen med nybyggen.

Tanken är att nya bostadshus med kontors- och affärslokaler i gatuplanet ska byggas på tomten. Ett hotell har också nämnts i planerna eftersom staden vill att det byggs också annat än bostäder i centrum.

Utbyggnaden av tomten förutsätter en detaljplaneändring.

Efter att stadsplanerings- och miljönämnden i augusti beslöt att trähusens framtid ska utredas faller det på fastighetsägarna att kartlägga trähusens skick och byggnadshistoriska värde.

Nämnden anser att utgångsläget är att husen bevaras förutsatt att de är i tillräckligt gott skick.

Nämnden vill också att man presenterar flera olika alternativ till hur tomten ska utvecklas.

Beslutet fattades utgående från Museicentralens förhandsutlåtande i frågan.

Slottsgatan 7. I trähuset till höger på Slottsgatan verkar nattklubben Dynamo. Huset är byggt 1830. Foto: Timur Ylimaz

Museicentralen i Åbo anser att de gamla affärshusen från 1800-talet bevaras eftersom de har ett kultur- och byggnadshistoriskt värde.

Husen det handlar om är stenhuset från 1885 på Köpmansgatan 3 där bland annat Kameraboden verkar, trähuset från 1830-talet i hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan och trähuset i på Slottsgatan 7 byggt 1830.

I trähusen verkar bland annat nattklubben Dynamo, Bar Ö, baren El Gringo och bokhandeln Sammakko.

Museicentralen har ändrat ståndpunkt beträffande husens öde sedan slutet av 1990-talet och början 2000-talet då tomten var aktuell för placeringen av Åbos nya stadsbibliotek.

Då ansåg man att trähusen kunde ge plats för det nya biblioteket som sedan slutligen byggdes på tomten mittemot.

Forskare Kaarin Kurri vid Åbo museicentral säger att världen såg annorlunda ut för 20 år sedan.

– I dag finns det väldigt få trähus kvar i Åbo centrum. Affärshusen på Österbladska tomten har ett byggnadshistoriskt värde och utgör en viktig helhet i kvarteret, säger hon.

Österbladska tomten. Inne på gården finns en bilparkering. I bakgrunden på andra sidan Slottsgatan skymtar stadsbiblioteket. Foto: Timur Ylimaz

Släkten Ketonen som äger TS-koncernen är den största ägaren till fastigheterna på Österbladska tomten.

Vid TS-koncernen är man förtegen om utredningarna kring husen.
Pasi Halonen, fastighetschef i TS-koncernen och vd i fastighetsbolaget J. Österblad vill inte kommentera frågan över huvudtaget.

– Vi ger absolut inga kommentarer i det här skedet, säger Halonen till ÅU.

Staden verkar i alla fall ha fått klart besked av fastighetsägarna om vad som är deras avsikt med byggnaderna.

– Åt oss har de meddelat att de vill riva alla hus, också stenhuset på Köpmansgatan. De anser att byggnaderna är i dåligt skick, säger Tyni-Kylliö, som har hand om detaljplaneringen av tomten.

Men tillsvidare är ägarna bundna av nämndens beslut att byggnadernas skick och byggnadshistoriska värde utreds och om de kan bevaras.

När utredningarna är klara tas de med i detaljplaneringen.

Tyni-Kylliö räknar med att det kommer att finnas fler alternativ för byggnaderna.

– Mycket beror förstås på deras skick. De kan bevaras helt eller delvis, eller så river man och bygger nya hus i deras ursprungliga stil. Det här blir en fråga som politikerna får ta ställning till, säger hon.

Tyni-Kylliö uppskattar att de dröjer till våren innan detaljplansutkastet kan bli klart för behandling i stadsplanerings- och miljönämnden.

Efter att nämnden godkänt utkastet startar arbetet med att göra upp ett detaljplansförslag.

Åsikterna i nämnden är delade när det gäller husens framtid.

Kampanjen mot rasism startades av De gröna unga och studerandenas förbunds ordförande Jaakko Mustakallio och Saara Ilvessalo. ÅU-foto

Nämndens ordförande Saara Ilvessalo (De gröna) utgår från att husen kan bevaras.

– Det är vår ståndpunkt. Husen är synliga i stadsbilden och har ett stort värde, och det är ett viktigt område. Det finns de som säger att husen är i dåligt skick, men nästan allt går att restaurera i dag om man väljer att göra det, säger Ilvessalo.

Olli A. Manni (Saml), viceordförande i nämnden, säger att det är ingen självklarhet att trähusen på Österbladska tomten kan bevaras.

– Man måste se till helheten och till husens skick. Det är det som avgör. Det kan inte få kosta hur mycket som helst för ägarna att bevara husen. Det leder till att hyrorna bli dyra.

Olli A. Manni. ÅU-foto

Manni förutspår att det blir en hård dragkamp om husens öde.

– Jag hoppas att vi kan nå fram till en bra kompromiss till slut, säger han.

Också Ilvessalo hoppas att man kan fatta ett beslut som många kan ställa sig bakom.

– Idealet vore att hitta en lösning som kan accepteras av så många som möjligt. Det är inte bra med beslut som fattas efter jämna omröstningar där det skiljer bara någon röst, säger hon.

Går planerna i lås kan räknar man med att stadsfullmäktige kan godkänna detaljplanen 2019.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter