Förflytta dig till innehållet

Grannfejd hotar stänga Café Yttis på Kimitoön

Café Yttis. Foto: Monica Samdberg


Jorma Haritonov som år 2011 köpte Ytterkulla skola i byn Kulla av Kimitoöns kommun, står i beråd att öppna sitt sommarcafé med pizzeria till valborg.
Utan den slutgranskning som kommunen borde göra samt bygglov, går planerna ändå om intet.
Enligt ansökan vill Haritonov bygga en restaurang och affärsutrymme på cirka 190 kvadratmeter i den gamla skolan, en terrass på 230 kvadratmeter samt parkeringsplatser på tomten.
En del av projekten är redan förverkligade och serveringen av pizzor inleddes redan i fjol.
Haritonov hoppas att kommunen i rask takt beviljar det bygglov samt tillstånd att ta i bruk fastigheten, som han ansökt om.
Om verksamheten inte får grönt ljus drabbar det företagen i husen och de människor som jobbar vid företagen. Sammanlagt handlar det enligt Haritonovs uppgifter om åtta personer.
Orsaken till att den osäkra situationen uppstått bottnar i en snårig besvärsprocess (se faktaruta längst ner). I bakgrunden finns också ett bråk mellan grannarna.
Haritonovs granne, Mika Smedsten köpte det före detta kommunkansliet som står granne med Ytterkulla skola ett par år efter att Haritonov köpt skolan.
Smedsten ville bygga en bastu på sin tomt men i samband med Smedstens tillståndsansökan skulle grannen höras och då motsatte sig Haritonov bastuns placering.
Smedsten berättar att det i samband med tillståndsprocessen gick upp för honom att Haritonov utförde olika åtgärder på tomten utan nödvändiga tillstånd.
Sedan dess har Smedsten, enligt egen utsago, försökt skipa rättvisa genom att besvära sig mot Haritonovs tillståndsansökningar. Haritonovs åsikt om saken är att grannen besvärar sig av elakhet och för att skada honom.
Båda parter har i olika omgångar kontaktat polisen på grund av incidenter som parterna upplevt som störande. Polisen kommenterar inte eventuella pågående utredningar.
Ett av de villkor som kommunen i samband med försäljningen ställde på Haritonov var att han skulle hålla i skick den över hundra år gamla, skyddade skolfastigheten samt påbörja företagsverksamhet i fastigheten.
Under åren som gått har Haritonov renoverat huset och också inlett affärsverksamhet.
Under de tre första åren fanns en inredningsbutik i huset och sommaren 2016 öppnade Haritonov ett sommarcafé i huset. I fjol utvidgades verksamheten med försäljning av pizzor.
För att kunna bedriva restaurangverksamhet i fastigheten måste ändå byggnadens användningsändamål först ändras.  För det behövs ett undantagslov, som på grund av besvär inte ännu vunnit laga kraft. Bygglovet åter, hänger i hop med undantagslovet.
Enligt Kimitoöns tillsynschef Dan Renfors har åtminstone delar av det som bygglovsansökan nu gäller redan förverkligats.
Ett lider, staket och en brygga på tomten har också byggts utan nödvändiga tillstånd. Dessutom har ett gammalt bostadshus renoverats utan nödvändiga tillstånd. Haritonov har ändå i efterskott ansökt om nästan alla loven.
-Haritonov har inte handlat rätt då han byggt utan lov, konstaterar Kimitoöns tillsynschef Dan Renfors.
-Jag visste inte att man behöver tillstånd för att bygga ett staket eller renovera en brygga. Ingen annanstans i Finland behöver man tillstånd för att bygga staket, svarar Jorma Haritonov på kritiken om att han byggt först och ansökt om lov sedan.
Ytterkulla skola är del av ett område med beteckningen RKY, det vill säga byggd kulturmiljö av riksintresse.

Bakgrund

  • År 2016 beviljades Haritonov lov att ändra den gamla skolans användningsändamål från undervisningsutrymme till bostad och företag.
  • Grannens besvär mot undantagslovet och ett uteblivit utlåtande från miljöcentralen gjorde att lovet omkullkastades i Åbo förvaltningsdomstol.
  • I februari i år behandlades undantagslovet på nytt i kommunens tekniska nämnd och godkändes.
  • Nu har grannarna på nytt besvärat sig mot lovet. Motiveringen är att den ansökta ändringen av byggnadens ändamål samt byggande av nya bostäder och affärsutrymme påverkar grannfastighetens användning och att byggnaden borde bevaras i undervisningsverksamhet.
  • Tekniska nämnden ska ge ett utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol på sitt möte nästa vecka. Ur utlåtandeförslaget framgår att kommunen inte anser att det finns fog för besväret.
  • Samtidigt som undantagslovet behandlas i domstolen, ska kommunens byggnadstillsyn också ta ställning till en bygglovsansökan som Haritonov har lämnat in.
  • Enligt ansökan vill Haritonov bygga en restaurang och affärsutrymme på cirka 190 kvadratmeter i den gamla skolan, en terrass på 230 kvadratmeter samt parkeringsplatser på tomten. En del av projekten är redan förverkligade.
  • Utan bygglovet, i vilket också ingår tillstånd att ta i bruk den renoverade fastigheten kan Haritonov inte öppna restaurangverksamheten. Också den övriga affärsverksamheten med hantverks- och garnförsäljning kan äventyras.
  • Kommunen kan om den vill bevilja bygglovet på vissa villkor, till exempel så att lovet förfaller om förvaltningsdomstolen förkastar beslut om undantagslov för att ändra användningsändamålet för skolan.

 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter