Förflytta dig till innehållet

God advokatsed och förtroende – sekretessen och tystnadsplikten är eviga

Om advokaters verksamhet stadgas i lag om advokater. Det är skillnaden mellan advokater och andra jurister. En advokat är bunden till god advokatsed, det vill säga branschens etiska regler. Dessa har utarbetats av Advokatförbundet och övervakas av Tillsynsnämnden. En advokat skall redbart och samvetsgrant utföra honom anförtrodda uppdrag samt i all sin verksamhet iakttaga god advokatsed. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan Tillsynsnämnden bestämma en påföljd, i sista hand utesluta från förbundet.
God advokatsed omfattar fem grundläggande värderingar: lojalitet, oberoende, ojävighet, oförvitlighet och förtroende. Från dessa grundläggande värderingar kan härledas mer praktiska regler för vad god advokatsed innebär om exempelvis noggrannhet, effektivitet och yrkeskompetens.
Förtroende är en värdering som alla torde anse vara en självklarhet hos en advokat. Förtroende omfattar både tystnadsplikt och sekretess. En advokat får inte utan lov yppa en enskilds eller en familjs hemlighet eller yrkes- eller affärshemligheter som hen har fått kännedom om i sin yrkesutövning (sekretessplikt) eller andra uppgifter om klienten och dennes omständigheter som hen har fått kännedom om i sin yrkesutövning (tystnadsplikt).
Förtroendet innebär bland annat att all korrespondens med en advokat är sekretessbelagt. E-postkorrespondens mellan klient och advokat kan inte beslagtas eller klientens och advokatens telefonsamtal avlyssnas. Även en häktad eller en fånge har rätt till obegränsad kontakt med sin advokat utan att någon utomstående avlyssnar samtalen. Dessutom är en advokat skyldig att vägra vittna om sådant som kommit fram i ett uppdrag.
Sekretessen och tystnadsplikten är eviga. Förtroendet gör det tryggt att vända sig till en advokat oberoende av ärendet. Det att kunden kan öppet berätta om alla relevanta omständigheter, även känsliga och sådana som kanske känns direkt pinsamma, är en förutsättning för att kundens ärende blir skött på bästa möjliga sätt.
I bland blir jag kontaktad av en anhörig som vill veta hur det ligger till med klientens ärende. Såsom ovan konstaterats kan en advokat inte diskutera ärendet med en utomstående, än mindre avslöja om en viss person är klient eller inte. Detta oaktat om den som frågar skulle ha vetskap om kundrelationen. Tystnadsplikten är absolut. Om klienten uttryckligen givit lov till att berätta om uppdraget eller någon omständighet till en viss person är situationen en annan.
Det har även hänt sig att en klient under en allmän tillställning eller annars på en allmän plats frågar hur hens ärende framskrider. Även om klienten själv tar upp ärendet i närvaro av utomstående och på detta sätt samtycker till att utomstående tar del av diskussionen så ställer det mig som advokat i en besvärlig situation.
Då och då förekommer också situationer där den potentiella kundens motpart är en tidigare kund. I de flesta fall är advokaten jävig att ta emot ett dylikt uppdrag. Utmaningen är då att avböja uppdraget utan att avslöja orsaken, dvs. att motparten är en tidigare kund.
Som advokat är man tvungen att konstant beakta den goda advokatseden. För mig personligen har det varit en stor fördel att sedan ett antal år tillbaka vara medlem av Tillsynsnämnden och vara med och övervaka den goda advokatseden. Rekommenderar att de som behöver kontakta en jurist, kontaktar en advokat för bättre garanti på kvaliteten.
Lotta Laineenkare
Advokat, vicehäradshövding

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter