Förflytta dig till innehållet

Förbindelsebåtarna flyttar tillfälligt till Ernholm

Konsensus. Säkerhets- och trafikchef Pasi Roos från Finnferries presenterade förslaget till undantagstidtabell för Nagu norra för ett trettiotal i går i Nagu. Foto: Mikael Heinrichs

Medan den nya förbindelsebåtsbryggan byggs i Nagu blir varvet i Ernholm den ena knutpunkten för Falkö som trafikerar Nagu-Norrskata ruttområde.

Ett trettiotal skärgårdsbor och fritidsbosatta hade samlats i Hotel Strandbos konferensutrymme i Nagu då NTM-centralen och Pargas stad hade sammankallat till ett allmänt informationsmöte kring de tillfälliga trafikarrangemang som börjar gälla från den 2 oktober på Nagu norra rutt.

Broingenjör Jari Nikki från NTM-centralen inledde mötet med att redogöra för den nuvarande och nya bryggans konstruktioner.

– Betongpålarna som den nuvarande bryggan står på börjar vara i kritiskt skick och skyddsväggen under den har så gott som rostat sönder.

Slutet av sin livslängd. Den nuvarande förbindelsebåtsbryggan i Nagu är så sliten att den måste förnyas. Foto: Mikael Heinrichs

På frågan från publiken om hurudant skick de övriga bryggorna ute på öarna mår konstaterade Nikki att skicket rätt långt är det samma.

– De är alla byggda på 1970- och 1980-talen och börjar vara i slutet av sin livslängd. Men vi har inte pengar att renovera alla bryggor samtidigt. Pärnäs och Retais står i tur som nästa att åtgärdas, sade Nikki.

I samband med att man bygger den nya bryggan kommer man att förbättra trafikarrangemangen i Nagu hamn. Det blir flera filer att köa i, men samtidigt blir torgområdet aningen mindre. Några parkeringsplatser mellan hamntorget och hotellet försvinner också.

Den nya bryggan i grått är i riktning med farleden in till Nagu hamn.

Vem som bygger den nya bryggan för NTM-centralens räkning och vem som gör markarbetena som behövs för Pargas stads räkning är inte ännu klart, konstaterade byggmästare Joakim Enckell från Pargas stad.

– Deadline för offerterna är i dag den 1 september, men inom ett par veckor torde vi kunna välja entreprenör.

NTM-centralen ska ha sin entreprenör klar senast 1 november.

Nya Nagubryggan

  • Förberedande arbetet i hamnen inleds 2 oktober.
  • Byggarbetet med bryggan inleds preliminärt i början av december.
  • Förhoppningen är att den nya bryggan står klar i början av maj.
  • Pargas stads andel av kostnaderna är ca 300 000–500 000 euro.
  • NTM-centralens andel är kring 1 miljon euro.

Finnferries säkerhets- och trafikchef Pasi Roos konstaterade att den nya tidtabellen som presenterades ännu i detta skede är ett förslag, men att det står klart att det blir Keso varv på Ernholm som blir ny Nagubrygga för Falkö från och med 2 oktober fram till maj 2018 då den nya bryggan förhoppningsvis står klar.

– Gjutningsarbetet försvåras förstås om det blir en kallt, så det gäller att hoppas på en mild vinter med tanke på det här projektet.

Från publiken efterfrågades också möjligheten till någon form av anropstaxitjänst en gång i veckan för dem som behöver in till Kyrkbacken för att uträtta ärenden. Det är cirka 2,3 kilometer från Keso varv till Kyrkbacken och 1,6 kilometer ut till busshållplatsen vid Skärgårdsvägen.

Det är många pensionärer och äldre som brukar åka in till Nagu för att handla och besöka apoteket.

Pargas stads näringslivschef Tomas Eklund som har trafikfrågorna på sitt bord ser inte att det skulle vara en omöjlighet att ordna en sådan tjänst – men att det är en kostnadsfråga och saken ska utredas.

Rätt så nöjd. Carita Eklund som bor på Åvensor var rätt nöjd med det nya förslaget som inte avviker så mycket från det nuvarande. Foto: Mikael Heinrichs

Ett preliminärt förslag till undantagstidtabell läckte ut tidigare i somras. I det förslaget funderade man på att göra Hanka i Rimito eller Pärnäs till ersättande hamn för Falkö.

– Det handlade om ett mycket preliminärt förslag som endast distribuerades till cheferna på NTM-centralen och fartygens befälhavare. Det var aldrig meningen att bli publikt, säger Roos.

Det första förslaget diskuterades dock av en grupp på ett tjugotal fast bosatta skärgårdsbor och fick uteslutande negativ feedback av dem.

– Vår reaktion till det första förslaget var att vi inte kan acceptera att vi inte skulle ha tillgång till den egna kommunens service om man tvingas till Hanka som ligger långt borta från all tänkbar service, säger Carita Eklund som bor på Åvensor året om.

Hon påpekar att det förslag som nu presenterades ser hyfsat bra ut, men att ungefär en fjärdedel av dem som deltog i mötet efter det första utkastet är sådana som rör sig med kollektivtrafik – och att deras behov inte alls uppmärksammats i den versionen.

Konsensus rådde i salen om att det förslag som nu presenterades var det minst dåliga alternativet. Det som väckte flest frågor var hur den nya tidtabellen passar ihop med buss- och färjturer. Roos hoppades på feedback inom två veckor av de berörda parterna. Justeringarna jämfört med den nuvarande vintertidtabellen är trots allt inte särskilt stora.

Avtalet med markägaren på Ernholm har inte ännu undertecknats, men det handlar om en formalitet. I avtalet ingår också ett löfte om både vinterunderhåll och parkeringsplatser för 10–12 bilar vid den tillfälliga bryggan. Den ersättande bryggan testades tidigare i år av förbindelsefartyget Satava och då fungerade lastning och lossning bra.

Det som däremot inte behandlades under detta tillfälle var konkurrensutsättningen av Nagu norra rutt från och med 2019. Sirpa Vanhala som är servicenivåansvarig för skärgårdstrafiken på NTM-centralen kunde inte närvara på grund av förhinder.

– Frågetecknen är för många ännu i detta skede i och med att förbindelsebåtstrafiken överförs på landskapen från och med 1.1.2020. Vi kommer att ordna ett nytt möte senare i höst om den saken, konstaterade Vanhala per e-post.

Uppdaterat 18:35: korrigerat Pasi Roos arbetsgivare till Finnferries

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter