Förflytta dig till innehållet

Förändringar i vårdnadslagen

De efterlängtade förändringarna i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft i december. En stor del av dessa ändringar förstärker barnets rätt att bli hörd och vara delaktigt i handläggningen av ärenden som gäller barnet.
Vårdnaden bör trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet och den skall också trygga positiva och nära människokontakter – förutom till föräldrarna även med andra för barnet viktiga relationer.
Barnet skall skyddas mot all form av fysiskt eller psykiskt våld, försumligt behandlande eller utnyttjande. Lagstiftaren har i samband med lagändringen poängterat att det är en förälders uppgift som fostrare att undvika allt som kan inverka skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern.
Föräldraalienation är tyvärr inte ovanligt.
Då en förälder till exempel svartmålar den andra föräldern, försvårar barnets kontakt med den andra eller enbart låter förstå att det inte är acceptabelt att sympatisera med den andra föräldern, utsätter föräldern barnet för psykiskt våld. Oberoende av hurudan den andra föräldern är eller vad den gjort bör man som förälder alltid undvika att tala något negativt om den andra föräldern i barnets närvaro.
Det bästa rådet för föräldrar som separerat är att nu och då säga något positivt om den andra. Oberoende av hur bitter och arg man är så finns det alltid objektivt sett något positivt man kan säga om den andra. Att få höra något positivt gör gott för barnet.
Umgängesrättens syfte är att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla ett positivt och nära förhållande med föräldern barnet inte bor hos. Förutom att barnet får tillbringa tid hos den förälder barnet inte bor hos kan kontakt även ske på annat sätt till exempel per telefon eller skype. Det hör till bägge förälders ansvar att umgängesrätten förverkligas.
Efter lagändringen blir det även möjligt för andra än föräldrar att få umgängesrätt med barnet. Personen bör stå barnet särskilt nära och förhållandet med barnet bör vara etablerat. En tilläggsförutsättning är att förhållandet kan jämställas med ett förhållande mellan ett barn och en förälder. Detta betyder att till exempel då nyfamiljer separerar att barnet kan få umgängesrätt med den andra vuxna i familjen som i praktiken fungerat som en andra förälder för barnet.
Då föräldrar separerar blir det aktuellt att någondera eller bägge flyttar. Problem uppstår om föräldrarna inte är överens om var barnet skall bo och den ena tar barnet med sig utan den andras samtycke. Den som tar barnet med sig kan få till stånd en situation som senare kan vara svår att ändra på. Desto längre tid som förlöper efter flytten ju mer sannolikt är det att barnets bästa förutsätter att omständigheterna förblir som de är.
I den nya lagen bör man meddela om förestående flytt om de kan påverka vårdanden och umgängesrätten. Meddelandet skall lämnas in i god tid, senast tre månader före flytten. Ett undantag från skyldigheten att meddela om flytt i förväg är om detta utgör ett allvarligt hot mot barnets eller den flyttande personens liv, hälsa eller frihet.
Detta kan bli aktuellt till exempel då det är frågan om våld i parförhållandet och den ena flyttar till ett skyddshem med barnet.
Efter lagändringen blir det också möjligt för domstolen att förordna att barnet ska växelvis bo hos föräldrarna. Trots detta kan ett barn endast ha ett hem som är barnets officiella bostad.
Frågan om barnets officiella bostad kan mellan föräldrarna bli en stötesten eftersom de sociala förmånerna beviljas enligt barnets hemadress.
Lotta Laineenkare
Advokat, vicehäradshövding

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter