Förflytta dig till innehållet

Finland och Estland vill återintroducera atlantstören i Östersjön – i finska vatten observerades arten senast på 1930-talet

Eesti Loodushoiu Keskus
Atlantstör.

Estland och Finland ska i ett gemensamt EU-projekt försöka återintroducera atlantstören i Östersjön.

Atlantstören är en stor vandringsfisk som kan bli tiotals år gammal. Arten levde tidigare i Östersjön, men fiskades ut under 1900-talet.

En halv miljon yngel placeras ut

Yngel av atlantstör kommer att sättas ut i Pärnu och Narvafloderna i Estland. Förhoppningen är att ynglen därifrån simmar ut i Östersjön, där de lever i flera år tills de lekvandrar tillbaka upp i floderna.

Atlantstörarnas beteende och vandringar följs med hjälp av fiskmärkning.

— Vår avsikt är att öka den biologiska mångfalden och skapa förhållande där atlantstören kan etablera sig i Östersjön och återigen fortplanta sig naturligt, säger specialforskare Teppo Vehanen vid Naturresursinstitutet.

Minst en halv miljon störyngel kommer att sättas ut under projektet. En del av ynglen sätts ut som nykläckta, medan en del får växa vidare på Põlula fiskodlingsanläggning i Estland tills de är sex månader till tre år gamla.

Projektet kräver samarbete med fiskare

Märkta atlantstörar kommer också att vandra in på finska vatten, troligen om ungefär ett år. Det är därför viktigt att finländska fiskare anmäler sina observationer av atlantstör till Naturresursinstitutet.

I anmälan ska fiskarna uppge den individuella nummerserie som står på märket. Då är det möjligt att fastställa fiskens ursprung och utsättningsplats.

Atlantstörarnas överlevnad i havet beror på många naturfaktorer, men också i hög grad på mänsklig verksamhet, särskilt fiske.

Atlantstören är fridlyst men riskerar bli bifångst. Avsikten är att i samarbete med fiskarna minimera denna risk.

Fiskarna kommer att informeras specifikt om projektet, och yrkesfiskarna får svara på en undersökning om hur mycket stör de får som bifångst.

Atlantstören

Den största fisken som fångats i finska vatten är en atlantstör på 152 kg som drogs upp ur Kumo älv 1914.
Den sista observationen av en vild atlantstör i Finland är från 1930-talet.
Den sannolikt sista stören i Östersjön fångades i estniska vatten 1996. Fisken, som fångades med ryssja, mätte 2,9 meter och vägde 136 kg.
Atlantstören hör till den naturliga fiskfaunan i Östersjön. Orsakerna till att atlantstören försvann ur Östersjön anses vara överfiske, uppdämning av floder och älvar samt vattenföroreningar. 

Atlantstören kommer inte att återbesättas i finländska älvar, eftersom de flesta av dem är uppdämda.

Det är inte känt att atlantstören skulle ha förökat sig i finländska älvar. De individer som fångats här har troligen råkat simma upp i älven.

Projektet att återintroducera Atlantstören samordnas av RMK Põlula fiskodlingscenter i Estland. I projektet som pågår till slutet av 2027 deltar också Eesti Loodushoiu Keskus och finska Naturresursinstitutet. 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter