Förflytta dig till innehållet

Ett biträde kan vara till stor hjälp


Om du hamnar i den tråkiga situationen att du blir part i en rättegång, är det sedan frågan om en civil- eller straffrättsligprocess, överväger du säkert huruvida du ska vända dig till en jurist eller klarar du dig på egen hand. Ingen är tvungen att anlita ett juridiskt biträde för en rättegång och kan således också representera sig själv i processen.
Eftersom vårt rättssystem samt processreglerna bara blir mera och mera invecklade och svåra att greppa, är det i var och ens intresse att anlita ett biträde som är insatt i systemet och lagarna. I bland är de rättsliga frågorna så komplicerade att till och med domstolen som är opartisk i målet försöker få en part utan biträde att inse behovet av att anlita ett biträde.
Detta ger en fingervisning om hur komplicerat vårt rättssystem kan vara för någon som inte arbetar med frågorna dagligen.
Orsaken till att inte anlita ett biträde torde för det mesta vara rädslan för kostnaderna. Detta är helt förståeligt eftersom de slutliga kostnaderna för en advokat är ofta rätt så höga. Rädslan är trots detta ofta till största delen onödig.
Har du en hemförsäkring med rättsskydd så täcker den i de flesta fall största delen av kostnaderna. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte kostnaderna i sin helhet eftersom det alltid finns en självrisk som avgör hur mycket försäkringstagaren är tvungen att själv stå för. En del åtgärder och kostnader är dessutom sådana som försäkringarna inte täcker, vilket betyder att beloppet som försäkringstagaren är tvungen att stå för blir större.
Ersättningen beror givetvis på försäkringsvillkoren och de är olika i olika bolag. Förutom självrisken kan rättegångskostnaderna i mer omfattande rättegångar, exempelvis i rättegångar gällande mögelhus, överskrida gränsen för försäkringsersättningens maximibelopp. Då blir beloppet som kunden själv betalar ännu större. Oberoende av hemförsäkringens villkor lönar det sig alltså att ta en hemförsäkring för att förutom skador i hemmet ersätta även eventuella rättegångskostnader.
Har du inte en rättsskyddsförsäkring eller att den av någon anledning inte ersätter kostnader i ditt konkreta fall, kan du trots detta ha möjlighet att få en del eller alla kostnader betalda av staten. Du kan ha rätt till rättshjälp så att staten betalar arvodet för din advokat helt eller delvis. Även medelinkomsttagare har oftast rätt till rättshjälp även om självrisken då kan vara förhållandevis hög, till exempel 70 procent av arvodet.
Eventuella tillgångar beaktas givetvis också då rättshjälpsbyrån beräknar om personen har rätt till rättshjälp. Fördelen med rättshjälp är, förutom att staten deltar i kostnaderna, att timdebiteringen är fastställd i lag. Den av staten fastställda timdebiteringen är låg, avsevärt lägre än den normala taxan advokaterna debiterar, ofta till och med mer än hälften lägre.
Har du en rättsskyddsförsäkring eller rätt till rättshjälp så kan du i ett rättegångsärende anlita ett allmänt rättegångsbiträde från rättshjälpsbyrån eller anlita en privat advokat – förutsatt att den privata advokaten åtar sig rättshjälpsuppdrag. Du kan alltså även då staten subventionerar dina kostnader på basis av rättshjälp i ett rättegångsärende välja själv vem du vill anlita och vem du anser att du har mest förtroende för i ditt ärende.
Om du blir i behov av en advokat på grund av en förestående rättegång, så rekommenderar jag att du kontaktar en advokat som är villig att utreda dessa ekonomiska frågor för dig och som även tar emot uppdrag där kunden har rätt till rättshjälp.
Lotta Laineenkare
Advokat, vicehäradshövding

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter