CO LOU R T H E P I C T U R E A N D TA G I T ON S O C I A L M E D I A ! V Ä R I TÄ KU V A J A TÄ G Ä Ä S OM E S S A ! # K O N S T R U N D A N P O S T E R 2 0 2 2 @ K O N S T R U N D A N W W W . K O N S T R U N D A N . F I Ö P P N A AT E L J É E R A V O I M E T AT E L J E E T O P E N S T U D I O S FÄ R G L Ä G G B I L D E N O C H TA G G A PÅ S O C I A L A M E D I E R !

2 KONSTRUNDAN www.konstrundan.fi | 2022 Under första veckoslutet i september kan du besöka 450 konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet och få en inblick i deras arbete. Deltagarna utgör en härlig blandning av kreativitet och kunnande. På vår hemsida finns mera information om deltagarna och där kan du också lätt se vilka besökspunkter som finns i din närhet. Konstrundan ordnas i år i Finland för femtonde gången! För att fira detta ordnar vi bl.a. ett webinarium, se nedan. Jag vill rikta ett varmt tack alla deltagare, sam- arbetsparter och finansiärer samt till Konstrundans regionkontakter och styrgrupp för givande och inspirerande samarbete. Projektledare Martina Lindberg Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna voit vierailla 450 taiteilijan, käsityöläisen ja muotoilijan luona eri puolilla maata ja tutustua heidän työhönsä. Osallistujat edustavat upeaa yhdistelmää luovuutta ja osaamista. Lue lisää osallistujista verkkosivuillamme. Siellä voit myös helposti nähdä, mitkä vierailukohteet ovat lähelläsi. Tänä vuonna Konstrundan järjestetään Suomessa viidettätoista kertaa! Tämän kunniaksi järjestämme mm. webinaarin, lisää tietoa alla. Haluan kiittää kaikkia osallistujia, yhteistyökumppaneita ja rahoittajia sekä Konstrundanin aluekontakteja ja ohjausryhmää hedelmällisestä ja innostavasta yhteistyöstä. Projektijohtaja Martina Lindberg During the first weekend in September, you can visit 450 artists, craftsmen and designers throughout the country and get an insight into their work. The participants represent a great mix of creativity and knowledge. Find out more about the participants on our website. There you can also easily see which venues are near you. This year is the fifteenth time that Konstrundan is arranged in Finland! To celebrate, we are organizing a webinar, please see below for more information. I would like to thank all participants, partners and donors, as well as Konstrundan's regional contacts and steering group for fruitful and inspiring cooperation. Project manager Martina Lindberg Konstrundan 3–4.9.2022 Fredag | Perjantai | Friday | 2.9.2022 10–15 Hur överleva som konstnär i dag? ETT WEBINARIUM med betoning på yrkes- verksamma konstnärersmöjligheteroch utmaningar. Möjligt att delta digitalt eller på plats i Jakobstad. Kuinka selviytyä taiteilijana tänään? WEBINAARI, jossa painotetaan ammattitaiteilijan mahdollisuuksia ja haasteita. Mahdollista osallistua digitaalisesti tai paikan päällä Pietarsaaressa. How to survive as an artist today? A WEBINAR that emphasizes the opportunities and challenges of the professional artist. Possible to participate digitally or on site in Jakobstad. ANMÄLNING SENAST | ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN | SIGN UP BY 30.8.2022 KONSTRUNDAN.OSTERBOTTEN@GMAIL.COM SADE KAHRA Fotograf | Valokuvaaja | Photographer presenterar projektet Att övervinna farans år esittelee projektia Yli vaaran vuosien presents the project Yli vaaran vuosien MARKUS ÅSTRÖM Kurator | Kuraattori | Curator – Pro Artibus tar upp en samtida konstscen med utgångspunkt i galleriernas verksamhet nostaa esille gallerioiden toimintaan perustuvan nykytaiteen skenen highlights a contemporary art scene based on the galleries' activities MICHELE UCCHEDDU Musiker | Muusikko | Musician & DJ belyser olika möjligheter med att vara verksam i sociala medier inom konst- och kulturfältet korostaa erilaisia mahdollisuuksia olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa taiteen ja kulttuurin alalla highlights various opportunities to be active in social media in the field of art and culture LISEN SUNDQVIST Bildkonstnär, kulturvetare | Kuvataiteilija, kulttuuritieteilijä | Visual artist, cultural scientist sätter fingret på de tankar och frågor som en nyutexaminerad bildkonstnär kan ha nostaa esille ajatuksia ja kysymyksiä, joita vastavalmistuneella kuvataiteilijalla voi olla pinpoints thoughts and questions that a newly graduated visual artist may have ANNI LAUKKA Bildkonstnär | Kuvataiteilija | Visual artist delar med sig av sin aktivitet inom konstfältet. esittelee toimintaansa taiteen alalla shares her activity in the art field ARRANGÖRER | JÄRJESTÄJÄT | ORGANISERS: TALARE | PUHUJAT | SPEAKERS MODERATORER | MODERAATTORIT | MODERATORS INGELA BODBACKA-RAK Koordinator vid Stiftelsen för Nordiska konstskolan, lektor vid Yrkeshögskolan Novia Koordinaattori Pohjoismaisen Taidekorkeakoulun säätiössä, lehtori Novia Ammattikorkeakoulussa Coordinator at Nordic Art School Foundation, senior lecturer at Novia University of Applied Sciences NICOLE HJELT Bildkonststuderande vid Yrkeshögskolan Novia, Konstrundans regionkontakt i Österbotten Taideopiskelija Novia Ammattikorkeakoulussa, Konstrundanin Pohjanmaan aluevastaava Art student at Novia University of Applied Sciences and Konstrundan’s contact for Ostrobothnia STIFTELSEN FÖR NORDISKA KONSTSKOLAN HEARTS & THUMBS, 2020, ANNI LAUKKA

3 2022 | www.konstrundan.fi KONSTRUNDAN Bästa läsare av Konstrundantidningen Konstrundan som ordnats sedan 2008, är ett utmärkt exempel på den finska konstens och konsthantverkets innehållsmässiga och regionala levnadskraft. Evenemanget, som är öppet för alla och kostnadsfritt, erbjuder unika möjligheter för konst- och hantverksvänner att möta konstnärer och genom arbetsuppvisningar se hur unika konstföremål blir till. Konsthantverket är en del av vårt kulturarvs långa kontinuum, där kunnandet i decennier har förts över från generation till generation. I vardagen tjänar hantverk och formgivning en mängd olika användningsområden och gör det även möjligt att ta hänsyn till ekologiska värden. Hantverket som motvikt till industriell massproduktion kan både tjäna våra individuella estetiska behov och skapa förutsättningar för en hållbar produktion. Jag önskar alla upplevelserika stunder med Konstrundan 2022! Jenni Haukio Hyvät Konstrundan –lehden lukijat Jo vuodesta 2008 lähtien järjestetty Konstrundan on erinomainen osoitus suomalaisen taidekäsityöläisyyden ja taiteen sisällöllisestä ja alueellisesta elinvoimasta. Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma tarjoaa taiteen ja käsityön ystäville ainutlaatuisia mahdollisuuksia kohdata taiteilijoita, sekä seurata työnäytösten välityksellä, kuinka uniikit taide-esineet saavat muotonsa. Taidekäsityöläisyys on osa kulttuuriperintömme pitkää jatkumoa, jossa osaamista on vuosikymmenestä toiseen siirretty sukupolvelta toiselle. Arjessamme käsityö ja muotoilu palvelevat lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia, mahdollistaen myös ekologisten arvojen huomioimisen. Käsityöläisyys vastapainona teolliselle massatuotannolle voi sekä palvella yksilöllisiä esteettisiä tarpeitamme, että luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Toivotan kaikille mitä elämyksellisimpiä hetkiä vuoden 2022 Konstrundanin parissa! Jenni Haukio Dear readers of Konstrundan newspaper Konstrundan, which has been organized since 2008, is an excellent example of the richness and regional vitality of art and crafts in Finland. The event, which is open to everyone and free of charge, offers unique opportunities for art and craft friends to meet artists and through work demonstrations see how unique art objects are created. The arts and crafts are part of our cultural heritage's long continuum, where knowledge has been transferred from one generation to the next over the decades. In everyday life, crafts and design serve a variety of uses and also make it possible to take ecological values into account. Crafts as a counterweight to industrial mass production can both serve our individual aesthetic needs and create conditions for sustainable production. I wish you all exciting moments with Konstrundan 2022! Jenni Haukio REDAKTION | TOIMITUS | EDITORIAL STAFF: Redaktör | Toimittaja | Editor: Martina Lindberg Layout | Taitto: Nanne Nylund – Byrålådan Pärmbild | Kansikuva | Cover illustration: Jenni Tuominen Tidningens upplaga | Lehden painos | Newspaper edition: ~120 000 PROJEKTLEDARE | PROJEKTIJOHTAJA | PROJECT MANAGER: Martina Lindberg +358 (0)44 9770773 konstrundan.aboland@gmail.com REGIONKONTAKTER | ALUE- VASTAAVAT | REGIONAL CONTACTS: Martina Lindberg, konstrundan.aboland@gmail.com Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Mellersta Finland | Varsinaissuomi, Satakunta, Pirkanmaa ja Keski-Suomi | Turku region, Satakunta, Tampere region and Central Finland Veronica Svenskberg, konstrundan.info@gmail.com Kymmenedalen, Södra Karelen & Östra Finlands län | Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Itäsuomen lääni | Kymenlaakso, South Karelia & County of Eastern Finland Leena Stolzmann, leena.stolzmann@gmail.com Östra Nyland & Päijänne Tavastland | Itä-Uusimaa ja Päijät-Häme | Eastern Uusimaa & Päijänne Tavastia Ida Taavitsainen konstrundan.helsingfors@gmail.com Huvudstadsregionen | Pääkaupunki- seutu | Helsinki region Jani A. Purhonen konstrundan.vastranyland@gmail.com Västra Nyland & Egentliga Tavastland | Länsi- Uusimaa ja Kanta-Häme | Western Uusimaa & Southwest Häme Leila Cromwell-Morgan Lönnroth konstrundan.aland@gmail.com Åland | Ahvenanmaa | The Åland Islands Nicole Hjelt konstrundan.osterbotten@gmail.com Österbotten | Pohjanmaa | Ostrobothnia Ami Avellán konstrundan.norrafinland@gmail.com Uleåborgs län & Norra Finlands län | Oulun ja Pohjoissuomen läänit | Northern Ostrobothnia and Lapland ARRANGÖR | JÄRJESTÄJÄ | ORGANISER KONSTRUNDANS BESKYDDARE 2022 KONSTRUNDANIN SUOJELIJA 2022 THE PATRON OF KONSTRUNDAN 2022 w w w . k o n s t r u n d a n . f i

4 www.konstrundan.fi | 2022 V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE ÅLAND | AHVENANMAA | THE ÅLAND ISLANDS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 1 011 2 011 3 011 4 011 5 011 6 REBECKA ERIKSSON ÅLAND AHVENANMAA THE ÅLAND ISLANDS ECKERÖ 001. Peter Winquist PETERS STUDIO & TRÄDGÅRD Södra Överbyvägen 137 0457 5244 000 peter.ax HAMMARLAND 002. Siv Linney LUGNET KERAMIK Skarpnåtövägen 356, Lillbolstad 0457 3749 902 lugnet.ax 003. Hannele Ögård ATELJÉ BLÅ FISKEN Vargsundsvägen 12, Byttböle 0400 721 824 ateljeblafisken.wordpress.com JOMALA 004. Rainer Jansson Postgårdsvägen 44, Gölby 040 8278 368 005. Judy Bradley JUDYS CERAMICS & ART Hindersvägen 1, Norra Gölby 040 7088 235 IG judysceramics 006. Bo Torgé TORGÉ ATELJÉ Jomalagårdsväg 41 0400 971 300 art-auctions.se 007. Minna Rundberg ATELJÉ & DESIGNSHOP Möstigen 15, Kungsö 0457 3534 664 IG minnarundberg 008. Carolina Sundelin ATELJÉ KLO Gregersövägen 8 0457 3424 606 carolinasundelinkonst.wordpress.com 009. Kjell Ekström FINOS ATELJÉ Önningebyvägen 457, Önningeby 040 5533 804 IG kjell.ekstrom MARIEHAMN / MAARIANHAMINA 010. Marcus Boman Photography Dalkarbyvägen 4 0457 3424 124 marcusboman.com 011. Kulturfabriken Fabriksgatan 4 1. Catja Barck 0400 610 439 IG Catja Barck 2. Tiina Barck STUDIO T 040 0722 891 IG studiot_tb 3. Ralph Branders 050 3561 334 ralphbranders.com 4. Michele Hermans 040 7184 999 IG michelehermansart 5. Peter Lindberg 0400 744 942 trabiten.ax 6. Ulla Lindberg 040 7613 905 IG ullateresiaart 7. Monique Lundberg 0457 3441 274 8. Ritva Saloranta 0457 3431 876 ritvasaloranta.com 012. Jonas Wilén Sjökvarteret 0457 3425 969 wilen.ax 013. SALT konsthantverk Sjökvarteret 1. Ilse Berg 0457 5301 040 ilse.ax 2. Ann Eriksson textiltryck 040 7082 132 ann.ax 3. Marie Lundgren FARFARS POJKE 0457 3421 480 IG farfarspojke 4. Gunilla von Nandelstadh 040 5340 555 saltshop.ax/gunilla-von- nandelstadh 5. Anna Nilsson +46 70 4328 963 IG annapasoderlid 014. Berit Olanders Stavamostersväg 2b 0457 3439 666 IG Berit Olanders 015. Kaj Lindström Västra Esplanadgatan 7 A 0457 3430 816 Naturen och havet är källan för min kreativitet”, säger Erica. ”Jag påverkas positivt av att bo i skärgården och skulle nog inte få samma arbetsro i ett större samhälle.” Erica trivs med att arbeta med händerna och att följa processen från idé till färdig produkt. Under utbildningen i Åbo växte hennes intresse för textila tekniker och idag arbetar Erica mest med textiltryck, men hon hinner även handväva, garva fiskskinn och göra inredning på beställning. Ericas kreativa process börjar alltid kravlöst och spontant. Hon brukar skissa på gamla kuvert, tidningar eller vad hon råkar hitta just då. Först när idén klarnat fortsätter hon i skissblock. Erica skapar produkter i naturmaterial som ska vara vackra och enkla men samtidigt samtidigt hållbara och slitstarka. ”Jag vill tillverka produkter som kan användas varje dag”. Luonto ja meri ovat luovuuteni lähde”, Erica sanoo. ”Saaristossa asuminen vaikuttaa minuun myönteisesti ja tuskin saisin saman työrauhan isommassa yhteisössä” Erica nauttii käsillään työskentelystä ja prosessin seuraamisesta ideasta valmiiseen tuotteeseen. Opiskellessaan Turussa hän kiinnostui tekstiilitekniikoista ja nykyään hän pääasiassa painaa tekstiilejä, mutta ehtii myös kutoa käsin, parkita kalannahkaa ja tehdä sisustussuunnittelua tilauksesta. Luova prosessi alkaa aina spontaanisti ja ilman vaatimuksia. Hän piirtää yleensä kirjekuoriin, sanomalehtiin tai mihin tahansa, mitä sattuu löytämään. Vasta kun idea on selvä, hän jatkaa luonnoslehtiössä. Erica luo tuotteita, joiden on oltava kauniita ja yksinkertaisia, mutta kestäviä ja pitkäikäisiä. ”Haluan tehdä tuotteita, joita voi käyttää joka päivä”. Both nature and the sea are sources for my creativity”, says Erica. ”I enjoy living in the archipelago and would probably not get the same creative input in a city.” Erica appreciates the process from idea to finished product. During her education in Turku, her interest in textile techniques grew, and today Erica works mostly with textile printing, but she also has time to hand-weave, tan fish skins and do interior design. Her creative process always begins unpretentiously and spontaneously. Therefore, she sketches on old envelopes, newsprint or whatever she happens to have at hand. Only when the idea has been processed does she continue in sketchbooks. Erica’s products are beautiful and simple, and at the same time durable. ”I want to make products that can be used every day.” ERICA TÖRNROTH, Brändö, Åland / Ahvenanmaa Läs mera | Lue lisää | Read more – www.konstrundan.fi 027

5 2022 | www.konstrundan.fi V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE ÅLAND | AHVENANMAA | THE ÅLAND ISLANDS 016. Maj Branders Skillnadsgatan 33 041 5472 664 branders.ax 017. Johan Karlsson THE LITTLE BBQ'S JUNK ART Krokviksgränd 2 040 8484 904 IG The Little bbq's Junk Art 018. Hülya Tokur-Ehres HÜLYAS FOTO & KONST Roskarlsvägen 2 A1 0457 3453 228 hulyaehres.com LEMLAND 019. Klas Gustafsson BÅTHUSET Söderhällsvägen 126, Lemböte 0400 721 244 020. Anette Gustafsson ATELJÉ GRUNDKULLEN Solhemsvägen 21, Hellestorp +46 70 6023 983 anettegustafsson.com FINSTRÖM 021. Katja Syrjä LITOGRAFIVERKSTAD Åttbölevägen 466, Markusböle 0400 448 049 katjasyrja.fi 022. Isa Hällström ATELJÉ LÅNGVIKEN Långviksvägen 84, Bastö 040 7263 972 IG isahallstrom SALTVIK 023. Olivia Dansdotter Sarling Kvarnbo-kyrkvägen 48, Kvarnbo oliviasarling@live.se IG olivia_dansdotter SUND o24. Juta Policja KULLA KONST STUDIO Sundsvägen 490, Kulla 0457 3455 433 jutapolicja.com 025. Mia Englund Slottsvägen 134, Smakbyn 0457 3421 357 miaenglund.wordpress.com VÅRDÖ 026. Skaget 60, Sandö 1. Louise Nordström +46 70 6635 630 lollosverkstad.se 2. Alejandra Sanchez Soto 0457 3449 620 alejandragrafisk.wixsite.com/ portfolio BRÄNDÖ 027. Erica Törnroth EGE T HANTVERK Munkviksvägen 17, Torsholma 0400 403 330 egethanverk.ax 012 011 7 013 1 013 2 011 8 013 4 013 3 013 5 014 015 021 022 023 026 2 026 1 027 024 025 019 020 016 017 018 www.konstrundan.fi Kolla vilka platser som finns nära dej på kartan Katso kartalta mitkä kohteet ovat lähellä sinua Look on the map to find studios near you #konstrundan2022 #konstrundan

6 www.konstrundan.fi | 2022 V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE EGENTLIGA FINLAND | VARSINAIS-SUOMI | TURKU REGION EGENTLIGA FINLAND VARSINAIS-SUOMI TURKU REGION NYSTAD / UUSIKAUPUNKI 028. Ateljee Anne Kuntsi Rantakatu 14 B 0400 787 886 annekuntsi.fi TÖFSALA / TAIVASSALO 029. Rannveig Steinthórsdóttir VILLA RANNVEIG Punttistentie 62 045 1110 967 rannveig.fi KORPO / KORPPOO 030. Studio Pia Rousku Österretaisvägen 53 0400 917 765 piarousku.com NAGU / NAUVO 031. Anna Nyreen Ateljé Lytarvägen 7 040 7712 452 annanyreen.com 032. Catarina Johansson CAFÉ OAK TREE Sandnäsintie 6 catarina108@gmail.com katyayanimusic.com PARGAS / PARAINEN 033. Studio Njut Pargas centrum 1. Johanna Fredenberg 0400 691 413 IG fredenbergjohanna 2. Martina Snåre 040 5518 217 IG simplytinnis 034. Cornelius Colliander Skolmästargatan 4 E 040 5800 545 krukmakeri.fi KIRJALAÖN / KIRJALANSAARI 035. Jill Christiansen STENTORP FÅRFARM Skråbbovägen 222 0400 844 506 stentorp.fi ÅBO / TURKU 036. Aino Kivisaar AINON ATELJÉ Nokiankatu 2 A 8, Martti 050 3792 714 saariaino.wordpress.com 037. Manillan kulttuuritehdas, Ullakko Itäinen Rantakatu 64 1. Hilja Roivainen 041 3199 498 hiljar.wordpress.com 029 028 031 030 032 033 1 033 2 034 035 036 037 1 037 2 038 039 040 041 1 041 2 041 3 041 4 041 5 041 6 041 7 041 8 041 9 041 10 041 11 042 044 045 046 047 048 049 052 053 054 050 051 #konstrundan2022 #konstrundan 043

7 2022 | www.konstrundan.fi V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE EGENTLIGA FINLAND | VARSINAIS-SUOMI | TURKU REGION 2. Marjo Yli-Antola marjoyliantola@gmail.com marjoyliantola.com 038. Raimo Mattsson Malmgtatan 12A 5 040 5340 139 raimo-mattsson.com 039. Arja Valkonen-Goldblatt TYÖHUONE / GALLERIA LEIPOMO Juhannuskatu 10 040 7342 735 IG valkonengo 040. Pirkko Mäkelä-Haapalinna TYÖHUONE Kauppiaskatu 16 050 4914 672 pirkkomakela.fi 041. Taiteen talo, Rettig Nunnankatu 4, Vanha Suurtori 1. Sini-Meri Hedberg sinimeri.hedberg@gmail.com sinimerihedberg.com 2. Kristina Isaksson 040 8311 757 IG kristina_isaksson 3. Lena Kuivisto 050 5438 962 lenakuivisto.com 4. Minna Maija Lappalainen 050 5965 456 minnamaijalappalainen.com 5. Lotta Leka 044 5220 371 kuvataiteilijamatrikkeli.fi 6. Jone Mutka 045 1585 718 jonemutka.com 7. Reija Palo-oja reija.palooja@gmail.com kuvataiteilijamatrikkeli.fi 8. Taru Salonen TURUN TAIDEGRAAFIKOT 050 3777 681 tarusalonen.com 9. Paula Suominen 040 7634 742 paulasuominen.fi 10. Tiina Vainio 044 9064 529 tiinavainio.fi 11. Jaana Valtari 040 5582 002 jaanavaltari.com 042. Kutomo Hannele Köngäs Kalloistenkatu 6, Halinen 050 4341 803 waveweaverswool.fi 043. Arita Mäkelä TAIDEPUKIMO CARNIWEAR Kärsämäentie 35 B1, Dixieland 040 5548 339 carniwear.fi 044. Mari Metsämäki KOTITYÖHUONE Jäkärlän puistokatu 18 D 29, Jäkärlä 040 5111 437 kuvataiteilijamatrikkeli.fi PEMAR / PAIMIO 045. Piia Aaltonen VUONUE Korvenalantie 236-1, Preitilä 041 5487 474 vuonue.fi S:T MÅRTENS / MARTTILA 046. Jaana Aarikka 0400 788 361 FB jaana.aarikka SOMERO 047. Antero Kare SOMERON KIVIMEIJERI Turuntie 1034 044 3080 947 anterokare.com HIRSJÄRVI 048. Keanne van de Kreeke KEANNE ILLUSTRATION Savolaisentie 50 050 3423 971 keanneillustrations.com KIIKALA 049. Seppo Lagom VANHA PAPPILA Suomusjärventie 266 A 050 3387 387 kuvataiteilijamatrikkeli.fi PERTTELI 050. Sofia Maleike Ruohola NAISKUVIA Liipolantie 17, Kaivola 050 5843 349 IG sofiamaleikeruohola HALIKKO 051. Jaana Saario KOTIGALLERIA Meisalantie 117, Vartsala 0440 727 569 jaanasaario.kuvat.fi TEIJO 052. Aila Salmivaara Anttilantie 29, Mutainen 040 5592 279 FB Aila Salmivaara MATHILDEDAL 053. DJK Design Jaana Kähönen Gallery Ruukinrannantie 050 5004 095 djk.fi DALSBRUK / TAALINTEHDAS 054. Ateljé Merihelena Leskinen FABRIK1686 Dalbruksvägen 679, Kimito 0400 105 183 merihelena.fi Taiteen talon KE SÄ För Pia är konsten ett kall och en livsstil. Efter konststudier i Nykarleby och Stockholm flyttade Pia med familj till en gammal släktgård i Korpo år 1999. Där inredde hon en ateljé åt sig på vinden och sedan dess har Pia huvudsakligen målat. För att kunna leva i skärgården har hon också jobbat med annat vid sidan om. År 2009 byggdes det gamla fähuset på gården om för övernattning. Konsten har från början varit en röd tråd på Hotell Nestor. Idag driver sonen restaurang Back Pocket i samband med hotellet. Från juli till oktober är Pias verk utställda där. Nära hotellet kan man också se ”Barfotastigen”, en miljökonstutställning med verk av konstnärer från hela världen. Pia arbetar i abstrakt form och inspireras av årstiderna, naturens formationer och färger samt av möten med människor. Taide on Pialle kutsumus ja elämäntapa. Opiskeltuaan taidetta Uusikaarlepyyssä ja Tukholmassa Pia muutti perheineen Korppooseen vanhalle sukutilalle vuonna 1999. Siellä hän perusti studion itselleen ja siitä lähtien hän on pääasiassa maalannut. Voidakseen asua saaristossa hän on myös tehnyt muita töitä. Vuonna 2009 tilan vanha navetta muutettiin yöpymispaikaksi. Taide on alusta alkaen ollut Hotelli Nestorin kantava voima. Nykyään hänen poikansa pyörittää hotellin yhteydessä Back Pocket -ravintolaa, jossa Pian töitä on esillä heinäkuusta lokakuuhun. Hotellin lähellä on myös ”Paljasjalkapolku”, ympäristötaidenäyttely, jossa on teoksia taiteilijoilta eri puolilta maailmaa. Pia maalaa abstrakteja muotoja ja saa inspiraationsa vuodenajoista, luonnosta ja sen muodoista ja väreistä sekä kohtaamisista ihmisten kanssa. For Pia art is a way of life and a calling. After art studies in Nykarleby and Stockholm, Pia and family moved to an old family farm in Korpo in 1999. She created a studio in the attic and since then Pia has painted. However, to be able to live in the archipelago she has also taken side jobs. The old cattle house was renovated for accommodation in 2009 and since then art has been present at Hotel Nestor. Today her son runs the restaurant Back Pocket in connection with the hotel, and from July to October Pia's art is exhibited there. Near the hotel you can walk the "Barefoot Path", an environmental art exhibition by artists from around the world. Pia's art is abstract in form and inspired by the seasons, shapes in nature, and by the people she meets. PIA ROUSKU, Korpo / Korppoo Läs mera | Lue lisää | Read more – www.konstrundan.fi AARÓN BLANCO TEJEDOR 030 Ta en runda i Åbolands skärgård! Tee kierros Turunmaan saaristossa! Butik & sommarbod i Pargas Myymälä & kesäpuoti Paraisilla gullkrona.fi Kolla vilka platser som finns nära dej på kartan Katso kartalta mitkä kohteet ovat lähellä sinua Look on the map to find studios near you.

8 www.konstrundan.fi | 2022 V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE EGENTLIGA TAVASTLAND | KANTA-HÄME | TAVASTIA PROPER | VÄSTRA NYLAND | LÄNSI-UUSIMAA | WESTERN UUSIMAA EGENTLIGA TAVASTLAND KANTA-HÄME TAVASTIA PROPER FORSSA 055. Jenni Kalsola Ameriikanraitti 27 050 3427 747 jennikalsola.com TAVASTEHUS / HÄMEENLINNA 056. Keramiikkarykmentti Miehistönkatu 5, Poltinaho 1. Anna-Kaisa Eriksson 044 3783 930 annakaisaeriksson.pb.online 2. Anna-Kaisa Haanaho ak.haanaho@gmail.com anna-kaisa.haanaho.fi 3. Mirja Niemelä mirja.niemela@hamk.fi 057. Anna Kolehmainen GALLERIA PAPERIHUONE Arvi Kariston katu 9 046 6857 555 paperihuone.com 058. Ateljee Pirjo Heino Myllyvuorenpolku 20, Hauho 044 2607 102 VÄSTRA NYLAND LÄNSI-UUSIMAA WESTERN UUSIMAA HÖGFORS / KARKKILA 059. Susanna & Tobias Feuerbacher KOIVISTO STUDIO Kalliolantie 99 050 4449 696 koivistostudio.fi 060. Sanna Nummi STUDIO LUNKKI Valurinkatu 2 C, Ala-Emali 0440 312 839 lunkki.fi SAMMATTI 061. Sisko Pajari Patamäentie 2 045 6710 675 siskopajari.fi LOJO / LOHJA 062. Pasi & Mammu Rauhala NEW REALITY STUDIO Väänteenkuja 3 045 6705 236 pasirauhala.fi 063. Emma Theman Metsolagränden 3b emma@emmatheman.fi emmatheman.fi FISKARS BRUK / FISKARSIN RUUKKI 064. Ulyana Smakova Fiskarsintie 365 040 6616 224 smakova-art.com ÅMINNEFORS 065. Ateljé Tanja Is Valssaamontie 30 A 11 040 5535 754 tanjais.com POJO / POHJA 066. Kerafreak – Eva Lang Gamla Åbovägen 145 050 5012 494 kerafreak.fi SKOGBY BRUK / SKOGBYN RUUKKI 67.1 Ulla Kostiainen 050 5281 283 IG Ulla Kostiainen 67.2 Jan Lappalainen 040 5682 935 janlappalainen.wix.com/artworks 67.3 Micaela Lappalainen 041 4692 603 IG mic.glas 67.4 Yoshi Omori 044 2390 363 yoshi-omori.myportfolio.com EKENÄS / TAMMISAARI 068. Lukas Malte Hoffmann SPINNERIET Formansallen 2 040 6690 443 lukasmaltehoffmann.com 069. Henry Kämi KRONOMAGASINET Norra Strandgatan 22 040 7069 258 IG Henryjussitapani 070. Kaj Ard Art Studio Showroom Gustav Vasas gata 4, Gamla stan 050 3585 362 kajard.fi 071. Knipnäs center för välbefinnande Fågelsången 1 1. Ave Barbro Fri 050 3540 314 ave-art.com 2. Pirkitta Pullinen STUDIO MACÁBRU 050 9129 155 macabru.webnode.fi 072. Micce Ingelin ATELJÉ NÄKTERGAL Näktergalsgränd 13, Langansböle 046 6666 838 ateljenaktergal.wordpress.com KARIS / KARJAA 073. Home studio in Karjaa VICTOR X AND ALEKSEY AND Teerikuja 3 B 18 040 7727 019 victorx.eu 074. Onnellisen Sepän Paja Veturinkuljettajankatu 13 1. Juhani Krappe 0440 475 504 onnelinenseppa.fi 2. Sami Ryhänen 0500 475 504 onnellinenseppa.fi INGÅ / INKOO 075. Maarit Lassila ART STORY INKOO Bollstantie 5 040 5301 507 artstoryinkoo.com KYRKSLÄTT / KIRKKONUMMI 076. Age-Elisa Riekkinen ART POINT KANTVIK Sokerimestarintie 8, Kantvik 040 5533 820 kuvataiteilijamatrikkeli.fi 077. Pamela Puntti Flygvägen 23, Friggesby 044 3318 932 078. Kirkkonummen Kipinä Vanha Sairaalantie 5 1. Soile Kortesalmi Ateljee 050 4314 167 soilekortesalmi.com 2. Pauliina Ruokokoski 044 3658 988 IG pauliinaruokokoski 055 056 1 056 3 056 2 057 058 059 060 061 063 062 065 066 067 1 067 3 067 2 067 4 068 www.konstrundan.fi GALLERI ELVERKET NESTED REALITIES 3.6–23.10.2022 AKT I NÄYTÖS I ACT I proartibus.fi ti–sö | ti–su | Tue–Sun 11–17 064

9 2022 | www.konstrundan.fi V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE VÄSTRA NYLAND | LÄNSI-UUSIMAA | WESTERN UUSIMAA 079. Tatu Vuorio Ateljee Suokallionrinne 27 A, Jorvas 050 5865 834 tatuvuorio.fi 080. Oitbacka Gård Kiseleffin Puistotie 49 1. Annukka Mikkola 040 7408 404 annukkamikkola.com 2. Keramiikkapaja Karoliina Tuovinen 040 7638 274 karoliinatuovinen.fi LAPPBÖLE / LAPINKYLÄ 081. Studio Ville Heimala Evitskogintie 24 1. Ville Heimala 040 7263 673 villeheimala.fi 2. Johanna Ryönänkoski 050 5630 784 johannaryonankoski.com NURMIJÄRVI 082. Tarja ja Hannu Rantala TARINAKORU OY Taipaleentie 244 045 6136 811 tarinakoru.fi 083. Vicky Maaranen ATELJÉ OCEANBORN ART Taipaleentie 96, Perttula 044 5588 025 vickymaa.fi 084. Aittakallion ateljee Aittakalliontie 231, Perttula 1. Jussi Hautaniemi 045 6995 655 IG aittakallionateljee 2. Leena Hietamies 040 5044 464 IG leenahietamies 3. Piia Hietamies 050 4431 414 IG piiamarilla_clay 4. Raimo Jaatinen 050 5113 625 raimojaatinen.fi 070 069 071 1 071 2 072 073 074 1 074 2 075 076 077 078 1 078 2 079 080 1 080 2 081 1 081 2 082 083 084 1 084 4 084 3 084 2 Tervetuloa Fiskarsin historiallinen ruukkikylä on ainutlaatuinen luovan yhteisön koti, jonne vierailijat ovat aina tervetulleita. Fiskars Villagessa käsillä tekeminen ja inspiroivat kokemukset ovat läsnä kaikkialla; pajoissa ja putiikeissa, paikallisesti tuotetussa ruuassa ja juomassa sekä ympäröivässä luonnossa. Lämpimästi tervetuloa! Välkommen Fiskars historiska bruksort är hem till en unik kreativ gemenskap, dit besökare är välkomna året om! I Fiskars Village finns hantverkstraditionen och inspirerande upplevelser närvarande överallt; i verkstäder och butiker, i lokalt produceradmat och dryck samt i den omkringliggande naturen. Varmt välkommen! www.fiskarsvillage.fi 22.5.–4.9.2022 Welcome / Tervetuloa / Välkommen fiskarsvillagebiennale.com @fiskarsvillagebiennale

10 www.konstrundan.fi | 2022 V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE VÄSTRA NYLAND | LÄNSI-UUSIMAA | WESTERN UUSIMAA | HUVUDSTADSREGIONEN | PÄÄKAUPUNKISEUTU | HELSINKI REGION HUVUDSTADSREGIONEN PÄÄKAUPUNKISEUTU HELSINKI REGION ESBO / ESPOO 088. Rauha Hartt LEPPÄVIIDAN VERSTAS Elli Tompurin Promenadi 7 040 9656 897 rauhahartt.com 089. Svetlana Ruoho Kutojantie 3, Kilo 0400 259 696 taideruoho.fi 090. Studio Keisteri Valomieli Hyttipojankuja 2, Kauklahti 1. Teemu Keisteri 050 3216 611 teemukeisteri.net 2. Annick Ligtermoet 044 5955 599 annickligtermoet.com 091. Studio Tanja Nyo Ristiniementie 16 F 40 040 8473 096 tanjanyo.com 092. Karhusaaren taidekeskus Karhusaarenpiha 5 1. Marja Maljonen 050 5618 634 marjamaljonen.com 2. Nina Sarkima 040 5916 541 kuvataiteilijamatrikkeli.fi 3. Susanna Suikkari 050 5208 336 HELSINGFORS / HELSINKI Drumsö / Lauttasaari 093. Ulla Fogelholms keramikstudio Storsvängen 15 aA 050 5973 338 ullafogelholm.com 094. Studio Pia Hinttula Särkikuja 3A 040 5118 994 IG piahinttula 095. Eric Hietaniemi Studio Särkiniementie 5 C 21 044 2434 822 erichietaniemi.com 096. MarjaLeena Pohjola- Valkola Itälahdenkatu 20 040 5851 060 marjaleenapohjolavalkola.fi 097. Alex Markwith Studio Heikkiläntie 7 D 045 3169 693 alexmarkwith.com 098. Heta Järvimaa MUTA BY HETA Klaarantie 1 044 9701 254 IG hetajarvimaa 099. Showroom SIX Lauttasaarentie 6 1.Katharina Schmidt katharina.i.m.schmidt@gmail. com katharinaschmidt.art 2. Eliya Zweygberg 050 5540 026 eliyazweygberg.fi Gräsviken / Ruoholahti 100. Kabelfabriken / Kaapelitehdas / the Cable Factory Tallberginkatu 1 B 1. Christine Candolin c.candolin@gmail.com IG ccandolin 2. ARTiTEKTUR – Johanna Louhi 050 5301 456 artitektur.com 3. Maaria Märkälä 050 5679 969 maariamarkala.com 4. Michael Rahikainen 040 7072 012 kuvataiteilijamatrikkeli.fi Keramiikkatyöhuone 5. Nina Biström 040 5688 173 FB Nina Biström 6. Katy Hertell 040 7492 054 katyhertell.fi 7. Sarita Koivukoski SARITA CERAMICS 040 5680 205 saritaceramics.fi Tallberginkatu 1 C 8. Mia Makela HIAP STUDIO 1 info@miamakela.net miamakela.net 9. Anne-Marjo Panu 050 5658 901 10. Marina Zitting marina.zitting@gmail.com marinazitting.com KLÖVSKOG / KLAUKKALA 085. Sari Stajevic-Teodosin Järvihaantie 4A 041 5275 855 taidepysakki.com 086. Ateljee Mirva Niiranen Lepsämäntie 1 046 6120 514 mniiranen2607.wixsite.com/portfolio 087. Ilmari Rautio PARATIISIGALLERIA Simolantie 68 050 5478 591 paratiisigalleria.fi 085 086 087 Två mästersmeder, Juhani Krappe och Sami Ryhänen, har sedan förra sommaren haft sin smedja i Karis lokstall. Utrymmet ger möjlighet till större arbeten och olika kurser. Det här är dessutom det första varma utrymmet där smederna har arbetat. I smedjan gör de allt från maskinverkstadsarbeten till små föremål för direktförsäljning. Till sommaren ska ett återvinningsverk placeras i Billnäs bruk: ett monument som symboliserar förändringen inom den industriella verksamheten. Där framstår rost som ett charmigt element i stålets natur. Under Konstrundan kan du under ledning av smederna prova på smide och bidra till ett kolletktivt verk, som kommer att doneras till välgörenhet. Den som provar på smide kommer garanterat att inspireras av smedernas arbete och smedjans stämning. Kaksi seppämestaria, Juhani Krappe ja Sami Ryhänen, ovat viime kesästä toimineet Karjaan veturitalleilla. Tilassa mahtuu tekemään isompiakin töitä ja järjestämään erilaisia kursseja pihapiirissä. Tämän lisäksi tämä on ensimmäinen lämmin tila, jossa sepät ovat työskennelleet. Pajalla tehdään kaikkea konepajatöistä pikkuesineisiin, joita myydään pajan yhteydessä. Kesäksi Billnäsin ruukkiin ollaan sijoittamassa kierrätysteosta: teollisen toiminnan muutosta symboloivaa monumenttia. Siinä ruoste näyttäytyy viehättävänä elementtinä osana teräksen luonnetta. Konstrundanin aikaan voi seppien ohjeistuksella kokeilla takomista osana yhteisteosta. Valmis teos lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Se joka kokeilee taontaa, innostuu varmaan sepän työstä ja pajan tunnelmasta. Master blacksmiths, Juhani Krappe and Sami Ryhänen, are currently working at the Karjaa Locomotive Stables. The forge enables larger projects and courses in the stables. This is actually the first warm space the blacksmiths have ever had. In the machine shop large pieces are produced and in the forge smaller items are available for sale. This summer a recycling project is made possible by Billnäs Village: a monument incorporating the natural progress of change shows how rust can become an attractive part in the life span of steel. During Konstrundan and with the guidance of the blacksmiths, the visitors can try forging and take part in the production of the collaborative work. The finished piece will be donated to charity. Try forging and let yourself be inspired by the blacksmith's and the atmosphere of the forge. ONNELLISEN SEPÄN PAJA / THE HAPPY SMITH’S FORGE, Karis / Karjaa Läs mera | Lue lisää | Read more – www.konstrundan.fi SAMI RYHÄNEN 074 Kolla vilka platser som finns nära dej på kartan Katso kartalta mitkä kohteet ovat lähellä sinua Look on the map to find studios near you

11 2022 | www.konstrundan.fi V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE HUVUDSTADSREGIONEN | PÄÄKAUPUNKISEUTU | HELSINKI REGION Tallberginkatu 1 D 11. Krista Kortelainen 040 8434 885 kristakortelainen.com 12. Riitta Mutikainen 045 1346 961 FB Riitta Mutikainen Tallberginkatu 1 E 13. Aino Keinänen 040 5771 967 ainokeinanen.com 14. Sari-Aino Tolonen ATELJEE AAPELI 050 4080 991 artenjoy.fi Lappviken / Lapinlahti 101. Lapinlahti LAB Lapinlahdenpolku 8 1. Anna-Leena Kinnunen 040 7320 819 annaleenakinnunen.weebly.com 2. Anna Palmén 040 5911 120 palmen.myportfolio.com 3. Krista Virtanen kristavirtanendesign@gmail.com IG kristavirtanendesign Busholmen / Jätkäsaari 102. Anna-Kaisa Hartikainen STUDIO+GALLERIA RIO11 Rionkatu 11 040 7766 562 annakaisahart.webnode.fi Kampen / Kamppi 103. Ateljé Erik 406 Eerikinkatu 36 1. Maiju Matilda Löytty 045 1232 530 matildaloytty.com 2. Eija Mäkivuoti 0440 660 650 eijamakivuoti.net 104. Majbritt Huovila GALLERIA TILA Kalevankatu 40 040 7354 132 kuvataiteilijamatrikkeli.fi Rödbergen / Punavuori 105. Fabu Pires Studio MYYMÄLÄ2 Uudenmaankatu 23 F 040 4133 391 fabupires.tumblr.com 106. Maria Lomakina Kinuski ceramics Iso Roobertinkatu 43, TH1 040 6744 479 IG kinuskiceramics 088 094 095 096 102 106 097 089 091 090 1 090 2 092 1 092 2 092 3 093 098 099 1 099 2 100 1 100 2 100 3 100 8 100 10 100 11 103 1 103 2 101 2 101 3 100 12 100 13 100 14 100 9 100 4 100 5 100 6 100 7 101 1 104 105 #konstrundan2022 #konstrundan www.konstrundan.fi

12 www.konstrundan.fi | 2022 V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE HUVUDSTADSREGIONEN | PÄÄKAUPUNKISEUTU | HELSINKI REGION 107. Leena Kouhia RAAKA RÅ STUDIO-SHOP Iso Roobertinkatu 41 041 5292 336 leenakouhia.com 108. Tuire Hämäläinen Merimiehenkatu 10, piha 040 5611 006 tuirehamalainen.com Ärtholmen / Hernesaari 109. Kamila Śladowska's multidisciplinary artist studio Henry Fordin katu 5 F 044 9513 835 IG kamila_sladowska Brunsparken / Kaivopuisto 110. Harakka saari / Stora Räntan 1. Sirkku Ala-Harja 040 0013 145 IG sirkkualaharja 2. Annette Arlander 040 5320 676 annettearlander.com 3. Päivi Maunu 041 458 8596 kuvataiteilijamatrikkeli.fi Gardesstaden / Kaartinkaupunki 111. Eveliina Karhio Korkeavuorenkatu 41 050 5607 575 eveliinakarhio.fi Kronohagen / Kruununhaka 112. Sanna Maria Perunka SAMEISING Rauhankatu 7 040 7585 304 sameising.fi Kajsaniemi / Kaisaniemi 113. Studio Mila iloria Art Mikonkatu 11 A 040 7487 899 iloria.art Hagnäs / Hakaniemi 114. Kaisa Kaanela KUVAMUOTO Näkinkuja 8 044 2523 006 kuvamuoto.com Sörnäs / Sörnäinen 115. Grafiikanpaja Talli Suvilahdenkatu 7 1. Eeva Louhio 044 9988 006 FB Grafiikanpaja Talli 2. Maija Toropainen 040 8370 386 maijatoropainen.com Fiskehamnen / Kalasatama 116. Kristiina Uusitalo KALASATAMAN TAITEILJATALO Vanha Talvitie 9 040 7335 414 IG kristiinauusitalostudio Åshöjden / Alppiharju 117. Taidetila Viiiiis Josafatinkatu 7 1. Kirsi Lybeck 040 5015 179 kirsilybeck.fi 2. Marianne Matikka 041 5232 087 mariannematikka.wordpress.com 3. Sirkka Palonen spalonen@icloud.com IG sirkkapalonen 4. Virva Svala 040 5415 604 virvasvala.com 5. Marika Taskinen 050 5394 974 marikataskinen.com 118. Mimi McPartlan KULMAPALA Viipurinkatu 1A LH1 045 2510 121 mimimcp.com Trä-Vallgård / Puu-Vall ila 119. Anu Välitalo SALONKI Lohjantie 4 040 5079 872 anuvalitalo.fi Vallgård / Vall ila 120. Anna Bredenberg KELLARIPRESS Mäkelänkatu 24 B, sisäpiha 0457 8316 327 annabredenberg.com 110 1 115 1 110 2 117 2 121 1 121 2 121 3 121 4 124 1 121 5 117 3 117 4 117 5 110 3 111 112 113 114 120 116 123 115 2 117 1 118 122 124 2 125 126 127 1 127 2 #konstrundan2022 #konstrundan 108 109 107 www.konstrundan.fi www.konstrundan.fi 119

13 2022 | www.konstrundan.fi V I SUELL KONST | V I SUAAL INEN TA IDE V I SUAL ART KONSTHANTVERK OCH HANTVERK | TA IDEKÄS I TYÖ JA KÄS I TYÖ | ARTS AND CRAFTS KONST INDUSTR I OCH FORMGI VNING | TA IDETEOLL I SUUS JA MUOTOI LU | APPL I ED ARTS AND DES IGN ÖVR IGT | MUUT OTHER T I LLGÄNGL IG | ESTEETÖN ACCESS IBLE HUVUDSTADSREGIONEN | PÄÄKAUPUNKISEUTU | HELSINKI REGION 121. Työhuone 4 D studio 31 Lemuntie 4 D 31 1. Anni Hanén 050 4133 802 annihanen.com 2. Kaisa Karhu 040 5696 376 kaisakarhu.com 3. Minna Kurjenluoma 0500 650 922 minnakurjenluoma.com 4. Vilma Pimenoff 050 9118 999 vilmapimenoff.com 5. Kukka-Maria Rosenlund 050 3773 621 kukkarosenlund.com 122. Minja Kolehmainen & Mobile Workshop Lemuntie 4-6 040 7235 758 minjakolehmainen.com 123. Marianne Blomqvist VALLILAN TAITEILIJATALO Lemuntie 6 044 3111 270 kuvataiteilijamatrikkeli.fi 124. KOLLAB Vallila artspace Backasgatan 54 A 1. Nina Albrecht 050 4618 111 systerhenry.com 2. Jennifer Backlund 045 6331 945 jenniferbacklund.com Böle / Pasila 125. Tytti Lindström Veturitallinkuja 34 G, 2. krs 050 3271 805 tyttilindstrom.com Brunakärr / Ruskeasuo 126. Ingrid Biese THE ART PLACE FINLAND Resovägen 11 040 5426 293 theartplacefinland.com 127. Keramiikkapaja Fem Raisiontie 5 1. Veera Ala-Vähälä veera.ala.vahala@gmail.com ceramicdoggies.com 2. Lena Anton lena.anton@saunalahti.fi IG lena_anton_ceramics 3. Aino Huhtaniemi 050 3591 162 ainohuhtaniemi.com 4.Marja Salerto ceramicsmarja.5@gmail.com IG ceramicsmarja 5. Saga Vuorisalo saga.vuorisalo@gmail.com IG sagavuori 128. Pentti Nässlingin kotiateljee Sanitäärinkatu 4 B 60 044 5389 490 kuvataiteilijamatrikkeli.fi Munksnäs / Munkkiniemi 129. Källarateljén Kadettvägen 10 1. Kira Björklund kira.bjorklund@gmail.com cargocollective.com/kirab 2. Anna Mäki-Jyllilä 045 1112 141 IG annamakijy Sockenbacka / Pitäjänmäki 130. Karl Ketamo Kornetintie 4 045 1323 122 karlketamo.com 131. Merja Salonen Di Giorgio ATELJEE X3 Höyläämötie 18 A, 6.kerros 040 8483 612 IG merjasalonendigiorgio Norra Haga / Pohjois-Haaga 132. Jouni Matias Onnela Ohjaajantie 16 C 0400 414 640 jounionnela.blogspot.com Gumtäkt / Kumpula 133. Studio Limis Limingantie 42 V2 1. Marie-Andree Godin 040 1250 388 marieandreegodin.com 2. Hanna-Kaisa Korolainen 040 5893 579 hannakaisakorolainen.com Multitalangen Hanna-Kaisa Korolainen arbetar med textiler, keramik och glas. Dessutom är hon forskare och nyutexaminerad doktor i konst. Hanna-Kaisas arbetsprocess baserar sig långt på inspiration. Processen är intuitiv och beror mycket på det material hon använder. I sina verk tänjer hon på formgivningens gränser. ”Idéerna är tokiga för en formgivare, men ganska tama inom bildkonsten. Att göra saker för hand är viktigt för mig och i mina verk försöker jag tolka traditionella hantverkstekniker på ett modernt sätt.” Under Konstrundan får besökarna följa med då Hanna-Kaisa jobbar på en stor rya. Även skisser och målningar är utställda. Hanna-Kaisa medverkar i år i flera utställningar i Finland och Europa. Monilahjakkuus Hanna-Kaisa Korolainen työskentelee tekstiilitaiteen, keramiikan ja lasin parissa. Lisäksi hän on tutkija ja vastavalmistunut taiteen tohtori. Hanna-Kaisan työskentelyprosessi perustuu pitkälti inspiraatioon. Prosessi on intuitiivinen ja riippuu käytetystä materiaalista. Teoksissaan hän puskee muotoilun rajoja. ”Ideat ovat hulluja muotoilijalle, mutta aika kesyjä kuvataiteessa. Käsillä tekeminen on minulle tärkeää ja teoksissani pyrin tulkitsemaan perinteisiä käsityötekniikoita tuoreella tavalla.” Konstrundanin aikana kävijät saavat seurata Hanna-Kaisan työskentelyä isokokoisen ryijyn parissa. Myös luonnoksia ja maalauksia on esillä. Hanna-Kaisan teoksiin pääsee tänä vuonna tutustumaan laajemmin näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa. The multi-talent Hanna-Kaisa Korolainen works with textile art, ceramics and glass. She’s also a researcher and a newly graduated doctor of art. Hanna-Kaisas process is largely based on inspiration. It’s intuitive and depends on the material she’s using. Her art pushes the limits of design. ”The ideas are made for a designer but quite tame within visual arts. To make things by hand is important to me and in my work I’m trying to reinterpret traditional artisan techniques in a modern way.” During Konstrundan the visitors can watch how Hanna-Kaisa works on a large-scale art textile. She will also exhibit sketches and paintings. This year, the audience can see Hanna-Kaisas work in exhibitions in Finland and Europe. HANNA-KAISA KOROLAINEN, Gumtäkt / Kumpula Läs mera | Lue lisää | Read more – www.konstrundan.fi IDA TAAVITSAINEN 133 129 1 127 3 127 4 127 5 128 129 2 133 1 130 131 132 133 2 Kolla vilka platser som finns nära dej på kartan Katso kartalta mitkä kohteet ovat lähellä sinua Look on the map to find studios near you

14 2022 | www.konstrundan.fi KONSTRUNDAN 2022 KONSTRUNDAN BINGO På Konstens fredag publicerar vi en Online Konstrundan-Bingo som är riktad till alla barn som besöker Konstrundan. Dels erbjuder det barnen rolig sysselsättning under besöken och dels kan det bli en kul tävling med andra besökare: vem får BINGO först? www.konstrundan.fi/konstens_fredag KONSTRUNDAN BINGO Taiteen perjantaina julkaisemme Konstrundan-bingon, joka on suunnattu kaikille Konstrundanin lapsikävijöille. Toisaalta se tarjoaa lapsille hauskaa tekemistä vierailun aikana ja toisaalta se voi olla hauska kilpailu muiden vierailijoiden kanssa: kuka saa BINGON ensimmäisenä? www.konstrundan.fi/taiteen_perjantai KONSTRUNDAN BINGO We will publish an Online Bingo targeting all children visiting Konstrundan. It offers children fun activities during their visits and can also be a fun competition for adult visitors. Who gets BINGO first? www.konstrundan.fi/art_friday GRUPPBESÖK För att också nå ut till äldre barn erbjuder vi igen möjlighet för skol- och studerandegrupper att besöka ateljéer på Konstens fredag. Inbjudan omfattar också föreningar och företag. Ungefär hälften av deltagarna tar emot förhandsbokade grupper. Listan över de deltagare som tar emot grupper fredagen den 2 september publiceras på vår hemsida. Intresserad? Ta direkt kontakt med konstnären och boka ett besök! RYHMÄVIERAILUJA Vanhempien lasten tavoittamiseksi tarjoamme jälleen koulu- ja opiskelijaryhmille mahdollisuuden vierailla työhuoneissa Taiteen perjantaina. Kutsu koskee myös yhdistyksiä ja yrityksiä. Noin puolet osallistujista ottaa vastaan ennalta varattuja ryhmiä. Luettelo osallistujista, joiden luona voi vierailla perjantaina 2. syyskuuta, julkaistaan verkkosivuillamme. Kiinnostuitko? Ota suoraan yhteyttä taiteilijaan ja varaa vierailu! GROUP VISITS To reach out to older children, we are again offering the opportunity for school and student groups to visit the studios on Art Friday. The invitation also extends to associations and companies. Approximately half of the participants welcome pre-booked groups. The list of participants accepting groups on Friday 2 September will be published on our website. Interested? Contact the artist directly and book a visit! NYHET UUTUUS NEWS I ETT NÖTSKAL | PÄHKINÄNKUORESSA | IN A NUTSHELL 450 deltagare / osallistujaa / participants 282 besökspunkter käyntikohdetta visit points 65,5 % deltagit tidigare osallistunut aiemmin participated earlier 34,5 % deltar för första gången osallistuu ensimmäistä kertaa takes part for the first time KONSTART / TAIDEMUOTO / ART FORM 59,3 % visuell konst / visuaalinen taide / visual art 8,5 % konsthantverk / taidekäsityö / crafts 2,2 % formgivning / muotoilu / design 22,5 % kombination av visuell konst, konsthantverk och/eller formgivning yhdistelmä: visuaalinen taide, taidekäsityö ja/tai muotoilu combination of visual art, crafts and/or design 7,9 % övrigt / muuta / other SPRÅK / KIELI / LANGUAGE 29 % svenska / ruotsi / Swedish 64 % finska / suomi / Finnish 7 % engelska eller annat / englanti tai muu / English or other ÅLDER / IKÄ / AGE 3,8 % – 30 år / vuotta / years 41,8 % 30 – 49 år / vuotta / years 42,5 % 50 – 69 år / vuotta / years 11,9 % 70 – år / vuotta / years KÖN / SUKUPUOLI / GENDER 77,3 % kvinna / nainen / female 17,8 % man / mies / male 4,9 % övrigt / muu / other ÅLAND AHVENANMAA THE ÅLAND ISLANDS 1–27 ÖSTRA NYLAND ITÄ-UUSIMAA EASTERN UUSIMAA 150–159 EGENTLIGA FINLAND VARSINAIS-SUOMI TURKU REGION 28–54 EGENTLIGA TAVASTLAND KANTA-HÄME TAVASTIA PROPER 55–58 VÄSTRA NYLAND LÄNSI-UUSIMAA WESTERN UUSIMAA 59–87 HUVUDSTADSREGIONEN PÄÄKAUPUNKISEUTU HELSINKI REGION 87–149 PÄIJÄNNE TAVASTLAND PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄNNE TAVASTIA 160–168KYMMENEDALEN KYMENLAAKSO 169–175 SÖDRA KARELEN ETELÄ-KARJALA SOUTH CARELIA 176–184 NORRA KARELEN POHJOIS-KARJALA NORTH CARELIA 185–189 NORRA SAVOLAX POHJOIS-SAVO NORTHERN SAVONIA 190–192 SÖDRA SAVOLAX ETELÄ-SAVO SOUTHERN SAVONIA 193–197 MELLERSTA FINLAND KESKI-SUOMI CENTRAL FINLAND 198–202 BIRKALAND PIRKANMAA TAMPERE REGION 203–217 SATAKUNTA 218–222 SÖDRA ÖSTERBOTTEN ETELÄ-POHJANMAA SOUTH OSTROBOTHNIA 223–227 ÖSTERBOTTEN POHJANMAA OSTROBOTHNIA 228–260 MELLERSTA ÖSTERBOTTEN KESKI-POHJANMAA CENTRAL OSTROBOTHNIA 261–263 KAJANALAND KAINUU 264 NORRA ÖSTERBOTTEN POHJOIS-POHJANMAA NORTHERN OSTROBOTHNIA 265–272 LAPPLAND LAPPI LAPLAND 273–282

15 2022 | www.konstrundan.fi KONSTENS FREDAG | TAITEEN PERJANTAI | ART FRIDAY www. konst rundan . f i #konstens f redag # tat i eenper j anta i #konst rundan Sedan år 2012 har Konstrundan ordnat olika verkstäder och program för barn och unga. I år har vi några nya satsningar som vi hoppas att så många barn sommöjligt får ta del av! Målet är att ge en positiv bild av kreativa yrken och inspirera barn till skapande verksamhet. Konstrundan on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt erilaisia työpajoja ja ohjelmia lapsille ja nuorille. Tänä vuonna meillä on joitakin uusia aloitteita, joihin toivomme mahdollisimman monen lapsen osallistuvan! Tavoitteena on antaa myönteinen kuva luovista ammateista ja innostaa lapsia luovuuteen. Since 2012, Konstrundan has organised various art workshops for children and young people. This year we have some new initiatives, which we hope as many children as possible will take part in! The aim is to give a positive image of the creative professions and inspire children to be creative. KONSTENS FREDAG | TAITEEN PERJANTAI | ART FRIDAY | 2.9.2022 Börja med ordkonst i höst! Anmälningsinfo på ordkonst.fi >> Läs mer på nipa.ax 4temperament Årets sommarutställning visar fyra på Åland verksamma konstnärer, som möts i en föränderlig utställning mellan olika konstnärliga uttryck och material och visar tillsammans en inblick i samtidskonsten på Åland. När? 1.7 - 18.8, öppet tis-sö 12.00 - 18.00 (stängt måndagar) Öppet vernissage 1.7, kl. 17.30 - 19.30 Var? Nordens institut på Åland, Storagatan 9, Mariehamn • Jonas Wilén - måleri • Olivia Sarling – konstsmide • Anette Gustafsson - måleri • Johan Karlsson - järnskulptur Gratis konstuppgift för barn För tredje året i rad producerar Konstrundan en film med en konstuppgift för alla barn i lågstadieålder. I år görs filmen i tre versioner: en på svenska, en på finska och en på engelska. På årets filmkommer bildkonstnären, fotografen och bildkonstläraren Anna Semerdjiev att presentera årets uppgift för barnen. Filmen lanseras på Konstens fredag 2.9.2022. INSTRUKTIONER för uppgiften och filmen hittar du på www.konstrundan.fi/konstens_fredag Ilmainen taidetehtävä lapsille Konstrundan tuottaa jo kolmatta vuotta peräkkäin kaikille alakouluikäisille lapsille suunnatun elokuvan, jossa on taidetehtävä. Tänä vuonna elokuvasta tehdään kolme versiota: yksi ruotsiksi, yksi suomeksi ja yksi englanniksi. Tämän vuoden elokuvassa kuvataiteilija, valokuvaaja ja taideopettaja Anna Semerdjiev esittelee lapsille tämän vuoden tehtävän. Elokuva julkaistaan Taiteen perjantaina 2.9.2022. OHJEET tehtävään ja elokuva löytyvät osoitteesta www.konstrundan.fi/taiteen_ perjantai Free art assignment for children For the third year in a row, Konstrundan produces a film with an art assignment for all children of primary school age. This year, the film will be made in three versions: one in Swedish, one in Finnish and one in English. In this year's film, visual artist, photographer and art teacher Anna Semerdjiev will present this task to the children. The film will be launched on Art Friday 2.9.2022. INSTRUCTIONS for the task and the film can be found at www.konstrundan.fi/art_friday Anna är utbildad bildkonstnär, bildkonstlärare och fotograf. I sin ateljé målar hon huvudsakligen i oljefärger och älskar att reflektera över mänskligheten och mänsklig mångfald i sina målningar. Förutom sitt eget konstnärliga arbete gör Anna olika skräddarsydda målningar för offentliga platser och hon har även deltagit i gatukonstprojekt. Anna har undervisat vid Vanda konstskola i 14 år och hon tycker verkligen om sitt arbete med barn och ungdomar. ”Mina elever är helt underbara och de sprudlar av kreativitet”, säger Anna. ”Jag ser verkligen fram emot att planera Konstens Fredag 2022!” Anna on ammatiltaan taidemaalari, kuvataideopettaja, sekä valokuvaaja. Hän maalaa työhuoneellaan pääasiassa öljyväreillä ja rakastaa eritoten pohtia maalauksissaan ihmisyyttä ja ihmisen monimuotoisuutta. Oman taiteellisen työskentelynsä lisäksi Anna tekee erilaisia mittatilausmaalauksia julkisiin tiloihin ja on osallistunut myös katutaideprojekteihin. Anna on opettanut Vantaan kuvataidekoulussa 14 vuotta ja hän nauttii kovasti työstään lasten ja nuorten parissa. ”Oppilaani ovat aivan ihania ja he pursuavat luovuutta”, Anna sanoo. ”Odotan innolla Taiteen perjantai 2022 -tehtävän suunnittelua!” Anna is a painter, art teacher and photographer by profession. She paints in her studio mainly in oil colours and loves to reflect on humanity and human diversity in her paintings. In addition to her own artistic work, Anna makes various custom-made paintings for public spaces and has also participated in street art projects. Anna has been teaching at the Vantaa School of Fine Arts for 14 years and she really enjoys her work with children and young people. ”My students are absolutely wonderful and they are bursting with creativity,” says Anna. ”I'm really looking forward to planning Art Friday 2022!” ANNA SEMERDJIEV 147

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=