Förflytta dig till innehållet

Den sydkarelska modellen introducerades för att ta itu med olagliga handlingar i skolor

Åbo Underrättelsers logo

Allvarliga och chockerande incidenter med mobbning och våld mot barn i skolåldern har ökat oron för barnens, ungdomars och vuxnas säkerhet, både i skolor och på fritiden. 

Grunden för läroplanen för grundutbildning kräver att alla, både elever och vuxna som arbetar i skolor, har rätt till en säker och bekväm skoldag. Tyvärr förverkligas inte denna rätt varje dag för alla. 

Till normal tillväxt och utveckling hör utmaningar. Nästan alla har ibland svårigheter att skapa och upprätthålla positiva sociala relationer. Dessa färdigheter utvecklas fortfarande hos skolbarn och därför finns det konflikter mellan dem. 

Genom undervisning och utveckling av känslomässiga och interaktionsfärdigheter skapas en positiv handlingskultur som avsevärt förhindrar och minskar mobbning och olagliga handlingar. Normal tillväxt och utveckling inkluderar dock inte beteende som uppfyller egenskaperna för ett brott. Ifall sådant händer är det är upp till myndigheterna att ta itu med det. 

Skolor måste uppgöra planer för att förhindra mobbning och hur man hanterar mobbning. Olagliga handlingar behandlas dock alltför ofta som mobbning i skolorna. Mobbning är ett vagt och nedsättande uttryck som inte indikerar allvaret, vidrigheten eller olagligheten hos en enskild handling. Mobbning definieras inte i lag. 

Olagliga handlingar som kallas trakasserier är avsiktliga och uppfyller nästan alltid egenskaperna för ett brott. Ett barn under 15 år är inte straffrättsligt ansvarig på grund av hans eller hennes ålder, men har för skador är hen dock ersättningsskyldig. Handlingarnas måste beskrivas med deras riktiga namn och praxis. En olaglig handling kan inte mildras till mobbning bara för att den äger rum i ett skolområde. 

Vad bör göras så att olagliga handlingar kan hanteras omedelbart i skolorna om de inträffar? I södra Karelen har goda resultat uppnåtts med den nya modellen för att ta itu med olagliga handlingar i skolor. Enhetliga riktlinjer har skapats för hela provinsen. Sammanfattningsvis innebär modellen att om en elev begår en olaglig handling i skolan stoppas handlingen omedelbart, vårdnadshavarna meddelas och en brottsanmälan görs. Varje rapport bearbetas i samarbete med de olika myndigheter, såsom polis, juridiska företrädare för ungdomar, elevomsorg och barnskyddspersonal.  

I Åbo lämnade Samlingspartiets grupp den 15 mars en fullmäktigemotion som föreslår att i Åbo, i samarbete med polisen och andra myndigheter, ska utarbetas liknande riktlinjer i enlighet med den sydkarelska modellen för att hantera olaglig verksamhet i skolor. En liknande modell bör utvidgas till alla skolor i sydvästra Finland och Finland. Det är i alla barns, ungdomars och vuxnas intresse! 

Åbo

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter