Förflytta dig till innehållet

De får Kulturfondens bidrag


Adrian Perera, Poesiprojekt ”Echidna”, Åbo, 5500, Akademiska Spexet vid Åbo Akademi rf Produktion och uppförande av ett spex, Åbo, 1000, Alexander Salvesen, Ljuskonstutställningen Imagined Space i Tartu, Åbo, 2000, Anders Backman, Doktorandstipendium/medicin Åbo, 14000, Ann-Charlotte Palmgren, Forskningsprojekt om hur rumslig och sociokulturell (o)rörlighet formar subjektpositioner såsom arbetarklass, finlandssvensk och småstadsbo., Åbo, 15000, Ann-Helen Berg, Bokprojekt Åbo, 3000, Arbetsgrupp FNT-Åbo Akademi , Tvärvetenskapligt och tvärkulturellt evenemang, Åbo, 2000, Arbetsgrupp för barnteater Nicke Nyfiken, Barnpjäsen ”Nicke Nyfiken på äventyr”, Åbo, 3000, Arbetsgrupp We see you, Boken ”Vad vi såg”, Åbo, 4000, Arbetsgruppen för föreläsningsserien Författare och författarskap 2018, Föreläsningsserien Författare och författarskap i Åbo, Åbo, 5000, Arbetsgruppen Konst i seniorhusvardagen 2018 , Konstprojekt i seniorhusvardagen, Åbo, 3500, Arbetsgruppen Seniorkultur på svenska i Åbo 2018, Kulturdoser för svenskspråkiga seniorer i Åbo, Åbo, 4500, Arbetsgruppen Skrubiluttan Å Skrubilej, Konsertturné, Åbo, 3000, Arbetsgruppen Svenska på stan 2018, Svenska på stan 2018, Åbo, 5000, Arte rf , Residensverksamhet och Galleri Titanik, Åbo, 7000, Aurorakören rf, Körens verksamhet och konserter, Åbo, 3000, Babyveckan 2018, Babyveckan 2018, Åbo, 1500, Bokens hus , Bokens hus svenska verksamhet, Åbo, 6000, Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia, Utbildning av biosfärambassadörer i Skärgårdshavet, Åbo, 6000, Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia, Projektet Skolvis lärarfortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik., Åbo, 25000, Christian Ahläng, Doktorandstipendium/fysik, Åbo, 1320, Christian Antila, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 5000, Crevendi Anl. Studieresa., Åbo, 1500, Daniel Antfolk, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 5000, Ensemble Vida, Allmänna verksamheten, Åbo, 1000, Felicia Birgitta Joa Nybergh, Skapa konst av återanvänt plast, Åbo, 3500, Finlandssvensk kulturutveckling rf Ungdomsevenemanget Augustinatten 2018 i Ekenäs, Åbo, 3000, Finlandssvenskt Filmcentrum rf, Verksamhetsbidrag, Åbo, 60000, FinnAgoran säätiö Finlandssvenskt kulturprogram, Åbo, 7000, Florakören vid Åbo Akademi r.f., Körens verksamhet och konserter, Åbo, 3000, Folkets Bildningsförbund rf, Bildningsprojekt i Åboland, Nyland och Österbotten 2018, Åbo, 15000, Fotocentrum Peri, Allmän verksamhet, Åbo, 4500, Fredrik Lindroos, Doktorandstipendium/fysik, Åbo, 18000, Fredrik Portin, Pilotstudie om finlandssvenskhet, genom en kvalitativ intervjustudie av fem före detta finlandssvenska försvarsministrar., Åbo, 10000, Föreningen Granskaren rf, Utgivning av Finsk Tidskrift, Åbo, 2000, Garantiföreningen för Nya Argus rf, Utgivning av Nya Argus, Åbo, 6000, Grus Grus Teater rf, Verksamhet och turnéföreställningar 2018, Åbo, 7000, Hanna Åkerfelt, Ettårigt arbetsstipendium inom scenkonst, Åbo, 24000, Hans Hästbacka, Interaktiva nålhålskamera-evenemang och utställningar, Åbo, 3500, Henrik Wilson, Doktorandstipendium/fysik Åbo, 1280, Henry Ojala, Ljudboksproduktion, Åbo, 4000, Historikerföreningen Kleio rf Kontaktprogram mellan nordiska historiestuderanden., Åbo, 2000, Hushållets Dansprotokoll, Konstnärligt arbete, Åbo, 4000, Ilari Pulli, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 6000, Iris Lähdeniemi, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 6000, Jan-Erik Andersson, Konsten och livet – Synligt/osynligt Åbo, 7000, Joakim Järnström, Utställningsverksamhet, Åbo, 400, Joakim Slotte, Doktorandstipendium/fysik, Åbo, 9000, Joel Nyström, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 5000, Johan Lindén, Apparatur som används i forskning inom Mössbauerspektroskopi-gruppen Åbo, 6000, Johanna Slotte, Guidade rundturer för personer med minnessjukdom, Åbo, 3000, Kirk Grim, Internationell utgivning, Åbo, 1500, Kristin Mattsson, Artiklar till tidskriften Skärgård, Åbo, 2000, Kårkulla samkommun / Ungdomsverkstaden Troja Verksamhetsbidrag, Åbo, 5000, Laboratoriet för oorganisk kemi , Tvärvetenskapligt seminarium om tillverkning och bränning av keramik., Åbo, 2000, Linn Österås, Fortbildning i digitalisering och användning av teknik för personal inom småbarnspedagogik i Åbo, Kimitoön, Vasa och Helsingfors., Åbo, 10000, Mari Välimäki, Doktorandstipendium/humaniora, Åbo, 12000, Marika Sjöqvist, Deltagande i konferensen Gordon Research Conference (GRC) on Intermediate Filaments, Åbo, 2000, Marja Ahti, Ljudinstallationen Vegetal Negatives, Åbo, 500, Mathias Nyman, Forskningsvistelse vid University of Oxford, Åbo, 5000, Mia Franck, Skrivande av roman, Åbo, 8000, Mia Åkerfelt, Undersökning av hur symbolisk arkitektur använts i formandet av en minoritets arkitektursyn, Åbo, 14000, Mikael von Numers, Forskningsprojekt om kärlväxters egenskaper och spridningsvektorer i Skärgårdshavet, Åbo, 15000, Mikko Kauko, Post doc -forskning om det latinska inflytandet på svenska texter under medeltiden och den tidigmoderna tiden, Åbo, 14000, MR Danceworks rf, Professionell dansverksamhet, Åbo, 3000, Multiculti rf Kulturell verksamhet, Åbo, 3000, Musikföreningen Key Ensemble, Utveckling och konstnärlig verksamhet, Åbo, 7000, Nauvon Kamarimusiikin tuki ry , Festivalens program, Åbo, 3500, New Performance Turku rf, Festivalens svenska verksamhet, Åbo, 2000, Nora Wilson, Doktorandstipendium/fysik Åbo, 2100, Nyheter 2.0, Teaterföreställning, Åbo, 3000, Pargas svenska gymnasium/ Pargas stad Tvåspråkiga företagsamhetstävlingen Get the deal, Åbo, 2500, Patrik Runeberg, Doktorandstipendium/naturvetenskap Åbo, 24000, Pianoaura rf, Pianotävling och musikläger, Åbo, 2000, Pictura vid Åbo Akademi, Verksamhet inom fotografering, Åbo, 800, Rasmus Niemi, Doktorandstipendium/medicin, Åbo, 4000, Rasmus Zetter, Doktorandstipendium/fysik, Åbo, 24000, Rockskolan, Verksamheten, Åbo, 11000, Rättegångstävlingslaget Club Åbo rf, För deltagande i Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna i Oslo 2018, Åbo, 1000, S:t Olofsskolan / högstadium, Skoltidningen Olofs specialnummer, Åbo, 800, Saara Ekström, Utställning i Galleri Sinne, Åbo, 10000, Sam Fröjdö, Kompositionsarbete, Åbo, 7000, Sebastian Landor, Undersökning av Notch4 och 14-3-3 interaktionen i bröstcancer, samt småmolekylära stabiliserare av denna interaktion som grund för ny bröstcancerterapi, Åbo, 10000, Serielinjen Västra Nylands folkhögskola, Studieresa till Amsterdam, Åbo, 2000, Skeppsbefälhafvareföreningen i Åbo, Publikation över kaptenstavlor, Åbo, 3000, Stadga rf, Studieresa, Åbo, 1500, Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf , Studieresor, Åbo, 4000, Stiftelsen Hemmet i Åbo rs, Konst- och musikterapi på Hemmet, Åbo, 4000, Studentkören Brahe Djäknar rf, Körens verksamhet och konserter, Åbo, 3000, Studentteatern i Åbo, Teaterproduktionen Törnrosa Exposed!, Åbo, 1500, Svenska Bildningens Vänner rf, Allmänna verksamheten, Åbo, 2500, Svenska folkpartiet i Åboland rf Verksamhetsbidrag, Åbo, 30000, Symposiet Aboagora – Between Arts and Sciences, Konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora, Åbo, 8000, Teologiska studentföreningen vid Åbo Akademi r.f, Studieresa, Åbo, 1500, Tidskriften Ikaros, Utgivning av tidskriften Ikaros Åbo, 2000, Tiina Satu Kaarina Vainio, Målningar med maskinmotiv, Åbo, 3000, Tove Grönroos, Validering av biomarkörers prognosvärde i samband med radioterapi, Åbo, 25000, Turku Dansart ry, Workshopar och filmvisning, Åbo, 1500, Turun elokuvatapahtumat ry, Turku Animated Film Festivals svenska verksamhet och skolturné på svenska, Åbo, 3000, Turun Sarjakuvakerho Åbo Serieklubb, Verksamhet inom serieteckning, Åbo, 2000, Ulf Långbacka, Kompositionsarbete, Åbo, 7000, Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f., Teaterupplevelse till daghemmet, Åbo, 595, Varsinais-Suomen elokuvakeskus – Egentliga Finlands filmcentrum, Filmfestival med tema finlandssvensk film, Åbo, 4500, Yggdrasil rf, Seminariet Nordiskt ledarskap, Åbo, 1500, Yggdrasil r
f , Samnordiska läroboksprojektet ”Samhällets nordiska byggstenar”, Åbo, 1500, Ylva Perera, Skönlitterärt bokprojekt, Åbo, 4000, Åbo Akademi, En utbildningsdag om skolfrånvaro för skolpersonal i Svenskfinland., Åbo, 3000, Åbo Akademi, Utveckling av ett digitalt kartläggningsverktyg för att identifiera matematiksvårigheter hos elever i åk 3-9 i Svenskfinland., Åbo, 70000, Åbo Akademi, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Longitudinell och komparativ studie om svenskan i Finlands näringsliv., Åbo, 30000, Åbo Damkör rf, Körverksamhet och konsert, Åbo, 2000, Åbo handelshögskola/Svenska språket Besök vid finlandssvenska institutioner inom svenska kurs, Åbo, 1200, Åbo Konstklubb, Allmänna verksamheten, Åbo, 1500, Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo , Luckan Åbo, Åbo, 45000, Åbo Svenska Teaterförening r.f., Familjepjäsen Snödrottningen och turnerande barnpjäs, Åbo, 50000, Åbo Sångarbröder Musices Amantes rf , Körverksamhet, Åbo, 2000, Åbolands hantverk rf, Konstrundan och Konstens fredag, Åbo, 100000, Åbolands hantverk rf, Verksamhetsbidrag, Åbo, 30000, Åbolands hantverk rf, Ljusfestivalen Lux Archipelago, Åbo, 3000, Åbolands Kammarkör rf, Konsertserie, Åbo, 2000, Åbolands litterturförening r.f. Litteraturföreningens verksamhet, Åbo, 3500, Åbolands svenska kyrkosångskrets, Körprojektet ”Löfteslandet II – Jericho edition, Åbo, 2000, Åbolands sång- och musikförbund rf, Förbundets allmänna verksamhet, Åbo, 6000, Arbetsgrupp Kleemola-Kauhanen, Forskning om hur de evakuerade bosatte sig på de svenskspråkiga områdena i Finland efter andra världskriget., S:t Karins, 40000, Arbetsgrupp sommarskoj , Dagsläger för lågstadiebarn i Sibbo skärgård, S:t Karins, 1000, AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo , Residensverksamhet, Pargas, 6000, AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo ry, Samarbetsprojekt mellan fyra skärgårdsresidens, Pargas, 7000, Arbetsgrupp Arboretum, Nutidsdansverket ”Arboretum”, Pargas, 3000, Arbetsgrupp Brännskär Kultur, Kulturell verksamhet, Pargas, 2500, Arbetsgrupp Elin&Keino, Plats-specifikt konstverk i skärgårdshavet, Pargas, 3500, Arbetsgrupp Light Noise, Konstevenemang, Pargas, 2000, Arbetsgrupp spökhistorier2018 , Folktrovandringar och spökhistoriekoncept, Pargas, 20000, Arbetsgruppen Karlsson-Mellberg-Wickström, Nordisk allmogebåtsträff Vinden Drar, Pargas, 4000, Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola, Verksamheten, Pargas, 18000, Bantis Föräldraförening rf , Språköverskridande program för barn, Pargas, 1000, BlåsÅboland rf, Blåsmusikverksamhet i Åboland, Pargas, 3500, Brunskärs byalag r.f. , Andrée-dagens kulturella program, Pargas, 1500, Cornelius Colliander, Uppförande av keramikskulptur, Pargas, 2500, Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf , Verksamhetsbidrag, Pargas, 15000, De ungas vänner på Ålön r.f., Kulturell verksamhet, Pargas, 3000, Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström, Kulturprogram på svenska och utställning, Pargas, 21000, Finlands öar rf-Suomen saaret ry,Två språkbads- och skärgårdsläger för barn och unga i Åbolands och Nylands skärgård på sommaren 2018, Pargas, 6000, Folkhälsan i Nagu rf, Kulturellt barnlägerprogram, Pargas, 400, Foto Apertura, Fotoevenemang och -kurser, Pargas, 2000, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, Nyskrivna pjäsen Egil Igelkott, Pargas, 2000, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf, Nyskriven sommarpjäs, Pargas, 3000, Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern, Bokanskaffning, Pargas, 600, Föräldraföreningen vid Kirjala daghem rf, Språköverskridande aktivitetsdag, Pargas, 800, Garantiföreningen för Skärgård utan gränser- Saaristo ilman rajoja liikkeen kannatusyhdistys, Mångkulturell hobby- och kulturverksamhet, Pargas, 1500, Hem och Skola i Nagu rf, Närproducerad matvecka, Pargas, 2000, Houtskärs Kulturgille, Folkmusikspelningar samt visafton, Pargas, 2000, Iniö deltidsboende rf, Tidningen INIÖiten, Pargas, 900, Kamratförbundet i Skären r.f., Barn och ungdomsverksamhet, Pargas, 1000, Kirjala Hem och skola, Bokanskaffning, Pargas, 600, Korpo Hembygdsförening rf, Kuggviksprojektets förarbete, Pargas, 2000, Korpo Jazz rf Festivalerna ”Korpo Sea Jazz” och ”Sibelius i Korpo”, Pargas, 16000, Korpo Kulturgille rf, Kulturell verksamhet, Pargas, 3000, Kreativt sommarläger 2018 – Resor, Kreativt sommarläger, Pargas, 1500, KultAd, Barfotastigen i Korpo, Pargas, 6000, KultAd, Utomhusfilmfestivalen Parkkino, Pargas, 3500, Mattnäs Byalag, Allmogeseglatser för unga, Pargas, 600, Nagu Hembygdsförening r.f., Dokumentation över byar i Nagu, Pargas, 1500, Nagu ungdomsförening rf , Kulturellt program under Forneldarnas natt, Pargas, 1000, Nagu ungdomsförening rf Ungdomsverksamhet, Pargas, 1000, Nagu ungdomsförening rf , Programmet under Nagu Rock, Pargas, 2500, Nilsbyn Pelimannit ry, Jukka Hänninen, Fina Spelmän -folkmusikfestivalens program, Pargas, 2500, Nötö Hembygdsförening rf Kulturella verksamhet, Pargas, 2000, Paola Fraboni, Guidningar inriktade till barn, Pargas, 1000, Pargas Damkör rf Körverksamhet och jubileumskonserter, Pargas, 2000, Pargas Dragspelsklubb r.f. Deltagande i Nordlek, Pargas, 1000, Pargas Gaming Community rf Ungdomsverksamhet, Pargas, 2000, Pargas Hembygdsförening rf Allmänna verksamheten, Pargas, 10000, Pargas Konstklubb Pictura – Paraisten Taidekerho rf Konstskolans verksamhet och utveckling, Pargas, 8000, Pargas Konstklubb Pictura – Paraisten Taidekerho rf Allmänna verksamheten, Pargas, 1500, Pargas Manskör rf Kontaktperson: Guy Nordström, Körverksamhet, Pargas, 1300, Pargas Orgeldagar rf, Festivalprogrammet under Pargas orgeldagar, Pargas, 2000, Pargas stad / Skärgårdshavets biosfärområde, Tvåspråkig verksamhet i Knattelabbet Pargas, 6000, Pargas stad, museer, Kulturhistorisk fiskeutställning, Pargas, 5000, Pargas stad/kultur Ungdomsaktiviteter, Pargas, 2000, Pargas stad/Svenskspråkig utbildning, Läsväskans verksamhet, Pargas, 8000, Pargas svenska gymnasium, Fortsättning på språkutbyte, Pargas, 1000, Pargas svenska gymnasium, Skolprojekt om minoritetsspråk, Pargas, 3000, Pargasmalms Ungdomsförening rf, Ungdomsföreningens verksamhet, Pargas, 1000, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf, Rekreation bland äldre, Pargas, 4000, Peter Mattjus, Forskning om glykolipidtransportproteinet, Pargas, 7000, Pia Roos-Mattjus, Forskning om naturprodukter som påverkar värmechockfaktorernas aktivitet, Pargas, 2200, Qvidja Events r.f., Konstnärlig verksamhet konsertevenemang, Pargas, 3000, Qviflax Byalag Allsångsfest i Qviflax, Pargas, 500, Renja Leino, Separatutställning i Fotocentret PERI, Pargas, 2000, Riitta-Leea (Vespa) Laine, Ettårigt arbetsstipendium inom scenkonst, Pargas, 24000, Sagametsä, Tvåspråkig interaktiv teaterföreställning, Pargas, 3000, Skärgårdshavets skola, Utveckling av storylinebaserad utomhuspedagogik, Pargas, 1500, Teater Kojan rf, Turnéverksamhet med barnföreställningar samt för dramapedagogiskt projekt, Pargas, 8000, Ungdomsverkstaden Aktiva/Pargas stad, Verksamhetsbidrag, Pargas, 5500, Åbolands Fiskarförbund rf Projektet strömmingen i fokus, Pargas, 3000, Åbolands folkdansdistrikt rf Dansverksamhet och resa till Nordlek, Pargas, 2000, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, Verksamhetsbidrag, Pargas, 25000, Arbetsgrupp Föfö, Föreningsverksamheten, Kimitoön, 1500, Arbetsgrupp för Bio Fix, Filmfestival och alternativ filmverksamhet, Kimitoön, 4000, Arbetsgrupp Toxic Sea, Teaterföreställningen Toxic Sea, Kimitoön, 5000, Arbetsgrupp Verheyen-Jakobsson , Interaktiva skolkonserter med fokus på jazzmusik, Kimitoön, 5000, Baltic Gospel Singers rf Körverksamhet och konserter, Kimitoön, 2000, Bruksteatern rf, Teaterverksamhet, Kimitoön, 4000, Dalsbruks byalag rf , Kulturella verksamheten, Kimitoön, 1000, Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel, Festivalarrangemang, Kimitoön, 10000, Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel , Kimitoöns musik-dansläger, Kimitoön, 3500, Hitis kyrkoby byaförening r.f. , Byahistorik, Kimitoön, 2000, Intresseföreningen för Jazzmusik i
Dalsbruk rf, Festivalarrangemang, Kimitoön, 10000, Kimitoöns kommun, Verksamhetsbidrag, Kimitoön, 5000, Kimitoöns kommun / Kultursektorn, Kulturapotekets verksamhet, Kimitoön, 1500, Kimitoöns krigsveteraner rf, Föreningens verksamhet, Kimitoön, 2000, Kimitoöns Musikgille rf , Projekten Nu sjunger vi och År 1918, Kimitoön, 2000, Kulturföreningen Lande rf, Luckan Kimitoön, Kimitoön, 10000, Labbnässtiftelsen rs, Rekreation för äldre, Kimitoön, 1000, Laura Naukkarinen, Ljudinstallationen Sjömannaröster samt Sjömannaberättelser i teaterform, Kimitoön, 8000, Norpas rf, Mångkonstnärligt festivalprogram, Kimitoön, 4500, Pro Kimitoö-skutan rf , Prentisverksamhet, Kimitoön, 3000, Sagalunds museistiftelse, Ambulerande lekutställning, Kimitoön, 10000, Sagalunds museistiftelse, Självfinansieringsbidrag för Sagalunds barnkulturcenter, Kimitoön, 30870, Skärgårdens kultursällskap r.f. , Alternativa kulturaktiviteter, Kimitoön, 1500, Västanfjärds Byaråd r.f., Allmänna kulturella verksamheten, Kimitoön, 1000.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter