Förflytta dig till innehållet

Dags att anta klimatutmaningen!

Människan är en del av jordens ekosystem och all mänsklig verksamhet sker inom de ramar och gränser som naturen sätter oss. Klimatförändringen ställer därför villkoren också för politiken, vars alla sektorer bör genomsyras av miljötänk. Klimatpolitikens syfte är att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader och att garantera naturens mångfald. Vid sidan om målsättningarna har också de konkreta klimatpolitiska åtgärderna betydelse.
Ekonomisk tillväxt, företagens resultat och arbetsplatserna kan i framtiden inte längre baseras på billig energi som producerats med fossila bränslen. Det är förståeligt att arbetsgivare och arbetstagare inom branscher beroende av billig energi protesterar mot förändringen, eftersom en höjning av priserna på fossil energi skulle synas direkt på företagens resultat och på antalet arbetsplatser. Politikernas uppgift på kort sikt, såväl i Finland som i EU, är att garantera människors utkomst i omställningen mot ett kolfritt samhälle. En socialt rättvis förändring av samhället där alla känner sig delaktiga är det enda hållbara sättet att stoppa klimatförändringen.
Jag tror inte att folk motsätter sig åtgärderna mot klimatförändringen i sig; alla vill vi ju att också våra barn ska kunna leva på vår planet. Men lösningarna mot klimatkrisen bör riktas rätt. Ett exempel på en klimatpolitisk åtgärd som var dåligt förankrad hos medborgarna är Frankrikes beslut att höja skatten på bränsle. Detta kombinerat med bland annat skattelättnader för de rika och en ekonomisk åtstramningspolitik gjorde att folk fick nog, tog på sig gula västar och begav sig ut på gatan för att protestera. Om enskilda medborgare upplever att utsläppsbegränsningarna endast gäller dem, samtidigt som storföretag får fortsätta smutsa ner miljön, blir det svårt att motivera också de små med nödvändiga åtgärderna. I rättvisans namn ska de som förorenar mest också bära det största ansvaret.
På längre sikt måste hela det ekonomiska systemet och samhället bli kolnegativt. Gamla jobb försvinner inte bara av miljöskäl utan också när teknologin utvecklas. I deras ställe ska man skapa nya, gröna jobb som framför allt främjar allmännyttan och stöder den hållbara utvecklingen. Dessa arbetsplatser skapas exempelvis genom att bygga gemensam infrastruktur såsom järnvägar och annan kollektivtrafik. Att begränsa användningen av fossila bränslen ger också nya, hållbara arbetsmöjligheter i lantbruket och i matproduktionen utanför städerna.
Eftersom förnybara energikällor möjliggör en småskalig, diversifierad energiproduktion – till skillnad från bland annat kol- och kärnkraftverk – öppnas nya tillfällen att grunda lokala och demokratiska företag som drivs och ägs av arbetstagarna. Sådana här projekt ska göras möjliga genom lagändringar och stödas med gemensamma medel.
Samhället bör förbättra människors och lokala gemenskapers möjligheter att idka klimataktivism på gräsrotsnivå.
Ett system som bygger på utnyttjande av andra människor eller miljön kan varken nu eller i framtiden stå på en hållbar grund. Därför är omställningen till ett klimat- och miljömässigt hållbart samhälle förutom nödvändig, även möjlig och önskvärd. Låt oss genomföra den tillsammans, så hålls alla med.
Miika Tiainen
Riksdagskandidat
SDP

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter