Förflytta dig till innehållet

Studerande skapar innovativa lösningar för arbetslivet

två kvinnor tittar in i kameran

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vad har följande gemensamt?

En broschyr som inspirerar till aktiviteter med äldre i trädgården på ett äldreboende.

En plansch som förebygger mobbning bland eftisbarn.

En tärning som lockar barn till interaktion och lek under rasterna.

En handbok i hur museer kan öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Fortbildning där personal på barnrådgivning lär sig om resursförstärkande arbetssätt.

Alla dessa produkter och koncept har socionom-, sjukskötar- och hälsovårdarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia utvecklat i sina småskaliga utvecklingsarbeten, det vill säga funktionella examensarbeten våren 2023.

Produkterna och koncepten har kommit till som en följd av att organisationer inom småbarnspedagogik och social- och hälsovård har upplevt att de haft utmaningar som de behövt hjälp med att lösa.

Efter diskussion med personal på Novia har beställarna formulerat utmaningarna till konkreta examensarbetsuppdrag.

Studerande gör examensarbetena i par eller i mindre grupper under vårterminerna. De lär känna organisationerna och deras behov, bekantar sig med relevant teori och forskning samt utvecklar en prototyp baserat på detta. Prototypen testas med målgruppen och feedback samlas in för vidareutveckling av produkten eller konceptet.

En viktig kompetens i dagens arbetsliv är att kunna utveckla nya rutiner, arbetsmetoder och verktyg för det egna arbetet. Studerande behöver lära sig det redan under studietiden och examensarbetet erbjuder en möjlighet för studerande att genomföra en utvecklingsprocess från början till slut. Då studerande under sina studier genomför utvecklingsprocesser är sannolikheten större för att de kan genomföra utvecklingsarbete på sina kommande arbetsplatser.

Samarbetet med arbetslivet har fördelar för både studerande och organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen. För studerande är det motiverande att arbeta med autentiska uppdrag som har arbetslivsrelevans.

Då resultatet av examensarbetet gagnar klienter eller personal upplever studerande examensarbetsprocessen som meningsfull. I bästa fall bidrar uppdraget med en tydlig tidsram för arbetet och kriterier för vad som förväntas av den produkt eller det koncept som ska utvecklas, vilket ger struktur åt processen. Nyttan för organisationerna är att de får draghjälp med att utveckla verksamheten. Genom examensarbetsuppdragen blir organisationerna också kända för studerandena, vilket kan underlätta rekryteringen av nya arbetstagare.

Studerande har redan under flera år förverkligat funktionella examensarbeten, men avsaknaden av relevant litteratur och handledning har försvårat processerna. Det finns finskspråkiga böcker om forskningsbaserad utvecklingsverksamhet, men studerande och lärare saknar svenskspråkiga handböcker om hur man förverkligar funktionella examensarbeten. Lärarna är insatta i forskningsmetodik, men behöver mera kunskap om utvecklingsmetodik.

Institutionen för hälsa och välfärd vid Novia arbetar som bäst med att höja kvaliteten på forskningsbaserade utvecklingsarbeten genom projektet Funktionella examensarbeten. Det här sker genom att utarbeta en handbok för studerande och genom att fortbilda lärare.

Ett annat av projektets mål är att tillsammans med organisationernas representanter utarbeta en hemsida som riktas till uppdragsgivare. Hemsidan beskriver vilken typ av utvecklingsarbeten studerandegrupperna kan förverkliga och vad som förväntas av uppdragsgivarna under examensarbetsprocessen.

För tillfället har institutionen för hälsa och välfärd kontakt med en handfull uppdragsgivare, men det finns möjlighet för flera organisationer att inleda samarbeten och erbjuda uppdrag åt studerandegrupper.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter