Förflytta dig till innehållet

Byggnämnd behandlar Ålövägens nya anslutning

Detaljplaneändringen gäller här. Skärgårdsvägen går vågrätt i bild och söder om den finns Pargas skolcentrum. Ålövägens anslutning är till höger av det streckade området. Karta: Pargas stad

Ändringen av detaljplanen för korsningen av Ålövägen-Skärgårdsvägen i Pargas har nått det skede att detaljplanen ska läggas fram till påseende. När planändringens beredningsmaterial har varit framlagt har bland annat rektorerna i skolcentret intill och en markägare i planområdet gett sina synpunkter.

 En familj som bor nära planområdet har uttryckt sin oro för ökad trafik och farliga situationer i korsningen av Klöverstigen och Slåtterstigen på grund av de nya gatuarrangemangen. Eftersom trafiken fortsättningsvis kommer att ledas längs huvudlederna önskade familjen efter att ha tagit del av planmaterialet att det installeras speglar för att förbättra sikten i korsningen.
Om staden inte får några synpunkter på materialet när detaljplaneändringen är framlagd, är beslutsförslaget i nämnden att bygg- och miljönämnden ska godkänna ändringen.
Nuläget är att Ålövägen möter Skärgårdsvägen i en korsning intill Pargas skolcentrum, där även Skolgatans anslutning till Skärgårdsvägen ligger.
Mot bakgrund av olycksstatistiken är Skolgatans och Ålövägens korsning en av de farligaste längs med Skärgårdsvägen och att korsningens upplevs som trafikfarlig har kommit fram i flera enkäter och utredningar om trafiksäkerhet.
Lösningen som föreslås är en förskjuten anslutning så att anslutningen från Ålövägen till Skärgårdsvägen flyttas västerut. Det har inte ansetts vara möjligt att bygga en rondell på Skärgårdsvägen vid Skolgatans och
nuvarande Ålövägens anslutning bland annat på grund av kostnaderna och höjdskillnaderna i terrängen.

Med tanke på Skärgårdsvägens farbarhet för i synnerhet tung trafik har det inte heller ansetts möjligt att Skärgårdsvägen underordnas korsande trafik. Busshållplatsen på norra sidan (mot Nagu) måste sannolikt flyttas en aning på grund av den nya anslutningen.

Det har gjorts arkeologiska lösfynd (gamla mynt) i bergsområdet och i dess omedelbara närhet.
Egentliga Finlands landskapsmuseum har dock på basis av en arkiv- och kartgranskning och ett terrängbesök konstaterat att det inte behöver göras mer ingående arkeologiska inventeringar eller grävningar i planområdet.
Nämnden möts på onsdag, den 20 september.
Då behandlar den också det förslag om detaljplaneändring av Vapparvägens affärskvarter som berör S-market och en eventuellt Lidl-etabelring.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter