Förflytta dig till innehållet

Uppdaterad: Busshållplatsen utanför ÅST irriterar på flera sätt – nämnd remitterade ärendet

Johan Backas
stort gammal gult hus från 1800-talet i stadsmiljö
Busshållplatsen med tak framför Åbo Svenska Teater har väckt en hel del missnöje. Staden anser dock att både den och två andra hållplatser utanför köpcentret Hansa är nödvändiga för en smidig kollektivtrafik.

Tre nya busshållplatser mot Salutorget i Åbo vid köpcentret Hansa och framför Åbo Svenska Teater är problematiska på flera sätt.

Stadsmiljönämnden har bordlagt ärendet två gånger tidigare, utan att kunna fatta beslut.

Två anmärkningar har lämnats in.

Kjell Wennström, ordförande för Svenska seniorer i Finland, påpekar att planerna borde ha presenterats också på svenska, så att alla kan vara delaktiga.

– Enligt markanvändnings- och bygglagen ska planläggningen göras i växelverkan med alla intressenter. I en tvåspråkig stad omfattar det båda språkgrupperna. Det skulle ha varit speciellt viktigt då planen gäller området framför Åbo Svenska Teater.

Han har också invändningar mot att den takförsedda busshållplatsen byggdes innan anmärkningstiden hade gått ut.

Ett problem är också att beställda bussar eller taxibilar med teaterpublik inte kan stanna utanför teatern för av- och påstigning.

Försvårar för fotgängare

I den andra anmärkningen påpekar köpcentret Hansas fastighetschef Janne Suominen att man precis som befarat har märkt att de nya hållplatstaken försvårar för fotgängare utanför fastighetsdelen Thalia, trots att det är ett av de ställen i staden där det rör sig mest fotgängare.

– Vi godkänner inte hållplatslösningarna utanför Thalia, skriver han i sin anmärkning till nämnden.

Hållplatstaken försämrar tillgängligheten och dessutom är Åbo Svenska Teater en kulturhistoriskt värdefull byggnad och det har man inte beaktat då hållplatserna har placerats ut.

Staden ger svar

I sina svar påpekar staden att man inte är skyldig att översätta myndigheternas utredningar eller liknande som sådana.

– När det gäller gatuplaner har staden brukat lägga fram dem till påseende bara på finska. Men att en plan är framlagd kungörs både på svenska och finska, står det i stadens svar.

Att man har byggt hållplatserna före anmärkningstiden gick ut beror på att det inte skulle ha varit ändamålsenligt att först lägga plattor på trottoaren och sedan riva upp dem på nytt för att kunna bygga hållplatstaken.

– Vid behov kan den del av hållplatserna som finns ovan jord lätt tas bort, skriver staden i sitt svar.

Då hållplatserna har planerats har staden utgått från ledade bussar. Det gör att det inte är möjligt att flytta hållplatsen närmare övergångsstället mot Eriksgatan.

Staden håller dock med om att hållplatstaken, som ska skydda väntande passagerare mot regn och rusk, gör trottoaren smalare just på den här platsen.

– Därför har man valt extra smala tak och deras bredd är bara 1,3 meter. Med tanke på kollektivtrafikens servicenivå och mängden passagerare är det inte möjligt att slopa taken eller att ordna passagerarnas regnskydd på något annat sätt, anser staden.

Mellan hållplatstaket och teaterhusväggen finns det dock 2,6 meter, medan avståndet mellan hållplatsen och teaterns trappa är nästan 3,8 meter.

Nödvändigt med takförsedd hållplats här

När det gäller Åbo museicentrals utlåtande om att hållplatserna inte passar framför det skyddade teaterhuset från 1839 svarar staden att kollektivtrafiken behöver hållplatser i närheten av Salutorget.

– Vi har valt det smalaste tak som finns, och som ändå fyller sin funktion och som passar in i omgivningen så bra som möjligt.

Samtidigt beklagar staden att det är nödvändigt att placera en hållplats med tak precis framför teatern, men att man inte har placerat den precis utanför huvudingången.

Upp till 300 000 passagerare per år

Hållplatsen D3 som finns vid ÅST används av linje 18 och omkring 250 000–300 000 passagerare beräknas använda hållplatsen varje år. I medeltal är väntetiden 3–4 minuter, då bussarna går med 7,5 minuters mellanrum.

– Det gör att man väntar på bussen ungefär i en miljon minuter i året vid ÅST:s hållplats, konstaterar staden.

Också de andra två nya hållplatserna med tak utanför köpcentret Hansa är i flitig användning.

Stadsmiljönämnden remitterade på tisdagen ärendet. Man önskar mera information om alternativet att den takförsedda hållplatsen framför ÅST skulle förverkligas utan reklamtavla.

Rättelse 17.1.2023 kl. 2021: Bordlade ändrat till remitterade. Texten också korrigerad 18.1 kl. 9. Staden anser att utredningar och liknande inte behöver översättas. Kungörelser däremot ska översättas enligt språklagen.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter