Förflytta dig till innehållet

Bristen på barnträdgårdslärare märks också i Åbo

Barn som leker på gården

Också daghemmen i Åbo stad märker av bristen på lärare inom småbarnspedagogik. ÅU-foto


Åbo stad har redan en gång förlängt ansökningstiden för att få en enhetschef eller daghemsföreståndare till stadens östra svenska dagvårdsenhet, utan att någon har sökt jobbet.
– I våras när vi rekryterade enligt de tidigare behörighetskraven tog det fyra månader innan vi fick någon sökande, konstaterar Hanna Karlsson, servicechef för den svenska småbarnspedagogiken i Åbo.
Den enhetschef som nu behövs ska vara pedagogie magister, medan barnträdgårdslärarna, som i dag heter lärare inom småbarnspedagogik, har en kandidatexamen i småbarnspedagogik.

Nu märks bristen konkret

Det har rått brist på universitetsutbildade lärare inom småbarnspedagogik också tidigare i Åbo.
– Men bristen blir väldigt konkret nu när det ska vara fler barnträdgårdslärare i grupperna än tidigare i och med den så kallade kompetenshöjningen inom småbarnspedagogiken. Där man tidigare har haft en barnträdgårdslärare per grupp ska man i fortsättningen ha både en lärare i småbarnspedagogik och en socionom i ett arbetspar, säger hon.
Tidigare fick också socionomer barnträdgårdslärarbehörighet, men den nya lagen om småbarnspedagogik skiljer på lärare inom småbarnspedagogik och på socionomer inom småbarnspedagogik.
Syftet är att stärka den pedagogiska verksamheten i daghemmen.
Lagändringen trädde i kraft för en månad sedan, men övergångstiden är lång. Den 1 januari 2030 ska alla förändringar vara genomförda i daghemmen.

Inte möjligt på svenska

Inom de finska småbarnspedagogiska enheterna vid Åbo stad har mer än fyrtio procent av barngrupperna redan nu två barnträdgårdslärare.
– Tyvärr är det här inte möjligt på svenska, eftersom det är en utmaning att hitta tillräckligt med behörig personal. Vi har både behov av att människor i branschen fortbildar sig och att det utbildas fler pedagogie kandidater.
Karlsson efterlyser fler nybörjarplatser vid universitetsutbildningarna för lärare i småbarnspedagogik och att universiteten ordnar fortbildning så att de som redan jobbar inom daghemmen i den kommunala sektorn får rätt behörighet.
– Det måste finnas fler möjligheter att studera på distans vid sidan av arbetet.
Eftersom det inte finns konkreta fortbildningskurser på marknaden för tillfället har hon svårt att ta ställning till vilka möjligheter Åbo stads anställda inom den svenska småbarnspedagogiken har att studera vidare vid sidan av jobbet.
– Det svårt att ta ställning till praktiska saker i det här skedet. Vill man studera till specialbarnträdgårdslärare vid sidan jobbet är det möjligt, men vi har inte lyckats få iväg så många på utbildning.

Fortbildning kunde vara ett sätt att lösa bristen på lärare inom småbarnspedagogik. ÅU-foto

Välkomnar ny lag

Trots att det är svårt att få tag i utbildad personal med rätt behörighet välkomnar Hanna Karlsson den nya lagen om småbarnspedagogik.
– Lagändringen är superbra, även om jag är kritisk mot den långa övergångsperioden innan alla förändringar ska ha trätt i kraft. Men intentionen att höja kompetensen inom småbarnspedagogiken är bra. Ett arbetspar med en pedagogie kandidat och en socionom plus en barnskötare kompletterar varann och vi får en mångsidig kompetens i barngrupperna.
Också i huvudstadsregionen är konkurrensen om lärare inom småbarnspedagogik hård. Inom Åbo stad har man inga planer på att höja lönen för lärare inom småbarnspedagogik trots utmaningen i att hitta personal.
– Vi anser att lönenivån ska skötas genom kollektivavtalen, säger Karlsson.

Bättre vikarieläge nu

I fjol var fruktansvärt svårt att hitta vikarier till de svenska daghemmen inom Åbo stad.
– Hög sjukfrånvaro gjorde att det behövdes många vikarier och det var utmanande att hitta alla reservpersoner som behövdes, säger Hanna Karlsson.
Tidigare hade den svenska småbarnspedagogiken två reservpersoner som man delade på enligt behov. Nu är läget bättre.
– Nu har vi en reservperson per enhet, vilket betyder en stor trygghet, eftersom de känner både barnen och grupperna. Även om en reservperson underlättar, löser det inte alla vikariebehov till exempel vid en längre sjukfrånvaro.
Speciellt i slutet av våren finns det många studerande som gärna vikarierar. Staden har också ett eget rekryteringssystem för vikarier, där de som är intresserade intervjuas och deras bakgrund kontrolleras.
– Tyvärr är utbudet av svenska vikarier inte så stort, säger Hanna Karlsson.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *