Förflytta dig till innehållet

Bästa beslutsfattare i Pargas stad!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Gymnasieutbildningen växer och utvecklas i enlighet med samhället den omges av. Läroplanen genomgår en total revidering som prövar rådande rutiner och mönster, uppmuntrar till kreativa lösningar, eftertanke och engagemang.
Vi undertecknade rektorer känner nu stark oro över att att man bland stadens beslutsfattare för tillfället saknar uppdaterad kunskap om denna pågående förändringsprocess.
Gymnasiernas verksamhet styrs av Gymnasielagen 1.8.2019 och Gymnasiets läroplan 2015. Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 publicerades torsdagen den 7.11.2019. Vi undertecknade var med om den högtidliga ceremonin och två värdefulla skolningsdagar, De XII Nationella gymnasiedagarna, i Helsingfors 7-8.11.2019. Förändringarnas stora betydelse för gymnasiernas verksamhet poängterades i inledningstalen av undervisningsminister Li Andersson och generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.
Gymnasierna i Finland står alltså inför stora förändringar. Vi vill genom detta brev informera er, bästa beslutsfattare, om det som är på kommande och hur det kommer att påverka gymnasieverksamheten i Pargas.
Vårt syfte med brevet är att lyfta fram det faktum att Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio bör stanna kvar på Skolgatan även i framtiden.
Syftet med gymnasiereformen är att höja medborgarnas utbildningsnivå för att Finland i framtiden ska vara så framgångsrikt som möjligt. Målet är att andelen 25-34- åringar som har högskoleutbildning ska stiga från 41 procent till 50 procent senast år 2030. I framtiden behövs stark sakkunskap och mer arbetskraft med högskoleutbildning än i dagens läge. Målet med den nya läroplanen är att förbättra kvaliteten på utbildningen och inlärningsresultaten samt att göra övergången från andra stadiets studier till högskolestudier smidigare (GLP2019 s.9).
Gymnasieutbildningen kommer alltså att bli allt viktigare. Det här leder till att vi måste satsa ännu mer på stadieövergången till gymnasiet samt på handledningen från gymnasiet till nästa utbildningsnivå. Det gör vi bäst om gymnasierna finns på Skolgatan tillsammans med högstadierna.
Ett av målen i regeringsprogrammet är att höja läropliktsåldern till 18 år. Om läropliktsåldern höjs kommer antagligen ännu fler att komma till gymnasiet. Det kommer att ha sina utmaningar och en blir att vi måste ha en beredskap för att kunna ta emot alla sökande.
Om gymnasieutbildningen i Pargas flyttas till Vapparvägen är vi oroliga för lärarnas ork och välmående vilket i sin tur påverkar ungdomarnas ork och välmående. En förflyttning på 10 minuter från den ena skolan till den andra gör det svårt för lärare att ge gymnasieungdomarna den individualiserade handledning som den nya läroplanen förutsätter.
Pargas svenska gymnasium har i dag 18 lärare av vilka sex är gemensamma med högstadiet. För Paraisten lukios del är siffran 16 lärare av vilka 15 är gemensamma med högstadiet. Ett samarbete med högstadierna är naturligt och viktigt med tanke på införandet av den förlängda läroplikten medan ett samarbete med yrkesskolor varken är befogat eller förväntas av vare sig lag eller läroplan.
Det här önskar vi informera er för att öka förståelsen för varför gymnasierna i framtiden bör finnas på Skolgatan tillsammans med högstadierna. På Skolgatan kan vi förverkliga en smidig stadieövergång från ÅK 9 till gymnasiet.
Välmåendet bland lärare och studerande säkras eftersom ingen behöver förflytta sig under skoldagen samtidigt som vi har möjlighet att bygga upp en trygg och välfungerande skolvardag för alla parter. Inom gymnasieutbildningen bör vi blicka framåt till följande nivå i utbildningen. Nu krävs det att samarbetet med högskolorna utökas.
Det är på gymnasieanordnarens ansvar att lagen och läroplanen förverkligas i kommunerna. Vi hoppas att ni uppfyller ert ansvar och fattar ett beslut som gynnar kontinuitet, trygghet, trivsel och välmående samt en god undervisning även för morgondagens ungdomar och lärare i staden.
Det känns fortfarande som om vi som jobbar och verkar i dagens skolbyggnader inte når er som ska fatta det viktiga beslutet för vår stad.
Vi vädjar ännu till er, bästa beslutsfattare, att höra åtminstone dem som i dag pendlar mellan Vapparvägen och Skolgatan och att ni gör en ordentlig utredning över de behov som finns i dagens skolor.
Tag gärna del av
inledningsorden till de nationella gymnasiedagarna av undervisningsminister Li Andersson och generaldirektör Olli-Pekka Heinonen. Hittas på Utbildningsstyrelsens nätsidor.
https://prospectumlive.com/event/oph_20191107
Grunderna till gymnasiets läroplan 2019 hittas på utbildningsstyrelsens hemsidor under publikationer:
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/grunderna-gymnasiets-laroplan-2019
I Kyrkslätt byggs ett unikt campus för Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio:
https://www.viisykkonen.fi/uutiset/nyt-mietitään-siirretäänkö-kaksi-lukiota-samaan-paikkaan-aiottua-aikaisemmin-%E2%88%92-uusi
Västranyland 12.6.2019 :
https://www.vastranyland.fi/artikel/gemensamt-campus-for-gymnasierna-foreslas-for-att-latta-ekonomiska-bordan-i-kyrkslatt/
I Petalax byggs ett nytt gymnasium för 100 elever på 1125 kvadratmeter. Efter noggranna beräkningar den förmånligaste lösningen för kommunen:
https://kommuntorget.fi/politik-och-demokrati/malax-bygger-for-att-vaxa/
Vasabladet 10.9.2019:
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/315569
Vasabladet 25.9.2018:
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/232737
 
Med hopp om förståelse och ett gott samarbete,
Annika Gustafsson, rektor för Pargas svenska gymnasium
Ari Rintanen, rehtori Paraisten lukio
Maria Wetterstein, vicerektor för Pargas svenska gymnasium

Dela artikeln

En kommentar: “Bästa beslutsfattare i Pargas stad!

  1. Gunilla von Porat skrev

    För att plocka grankvistar måste man ha markägarens tillstånd, så gå inte ut och skövla!

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter