Förflytta dig till innehållet

Barnens bästa i första hand

Det är i år trettio år sedan FN:s generalförsamling godkände barnkonventionen, som är den av FN:s konventioner som flest länder har ratificerat. I Finland, och i många andra länder, omfattar man alltså de principer om barnens rättigheter som konventionen bygger på. Barn ska ha rätt att utvecklas i sin egen takt och de ska ha rätt till hälsa. Barnets bästa ska alltid komma i första hand i beslut som berör barnet. Vuxna ska lyssna till barnen och ta deras åsikter i beaktande. Det handlar om att vuxna ska ha omsorg om att barnen ska utveckla en god självkänsla och få goda förutsättningar för sina liv som vuxna.
Den nationella kampanjen En nykter jul för barnens skull påminner vuxna om att deras användning av alkohol kan äventyra barns trygghet. Användning av alkohol bland vuxna står inte sällan i konflikt med barnens rättigheter. En uppväxt med missbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60 000 barn i Finland.
Ju mer den vuxna påverkas av ett rusmedel, desto större är inverkan på barnet. I värsta fall leder användningen av alkohol till fysiskt eller psykiskt våld, som allvarligt skadar barnets utveckling och ökar risken för att barnet i sin tur utvecklar benägenhet för våld och självdestruktivitet. Men barn är känsliga också för små förändringar i de vuxnas beteende. Det som för en vuxen kan te sig oförargligt kan uppfattas annorlunda och skrämmande av ett barn. Särskilt känsliga för föräldrars alkoholbruk, och i riskzonen för men för livet, är de barn som inte ännu lämnat livmodern.
Trettio år efter att barnkonventionen godkändes är det lätt att konstatera att det finns en hel del rum för förbättring i förverkligandet. Och för att en förändring ska kunna ske måste vi vuxna syna oss själva och se till att vi tar vårt ansvar för barnens välbefinnande, och måna om att vi hjälper och stödjer varandra i den uppgiften.
Konventionen om barnens rättigheter återspeglas i budskapet i kampanjen En nykter jul för barnens skull: Alla vuxna har ansvar för barnens välbefinnande – ge barnen en nykter jul, en helg i gemenskapens, trygghetens och den goda julstämningens tecken!
Mikaela Hermans
verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Marko Kailasmaa
verksamhetsledare vid Nykterhetens Vänner rf

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter