Förflytta dig till innehållet

Bakläxa för barnskyddet i Pargas

Regionförvaltningsverket har gett en anmärkning åt Pargas social- och hälsovårdsnämnd med anledning av missförhållandena inom stadens barnskydd.
Bristerna hänför sig främst till åren 2013 och 2014. Krisen inom socialväsendet fick offentlighet i februari 2016 då ÅU skrev om fyra socialarbetare som hade sagt upp i sig i protest mot arbetsledningen och arbetsmetoderna vid Pargas stads familjeenhet.
I sitt avskedsbrev skrev kvartetten bland annat att klienternas rättsskydd var hotat och att det förekommit brister inom barnskyddets jourverksamhet.
– Vi har sagt upp oss eftersom vi inte anser det möjligt att sköta vårt jobb på ett juridiskt och etiskt hållbart sätt under den nuvarande ledningen vid Pargas socialsektor,
avslutade kvartetten sin skrivelse.
Nu ger Regionalförvaltningsverket de fyra socialarbetarna rätt i deras kritik. Verket konstaterar att det har brustit i arbetsrutinerna och att barnskyddet inte alltid har följt barnskyddslagen.
Bland annat har två barn omhändertagits i strid med lagen. I båda fallen har omhändertagandena gjorts innan familjen har hörts.
Enligt barnskyddslagen bör hörandet alltid göras innan ett barn omhändertas.
Det har också brustit i rutinerna i hur barnskyddsärendena protokollförs konstaterar Regionförvaltningsverket.
Socialen i Pargas har inte heller uppdaterat sina arbetsbeskrivningar på ett sätt som överensstämmer med den nya barnskyddslagen. Det har lett till oklarheter i arbetet och inkonsekvenser i utbetalningen av olika stöd.
Regionförvaltningsverket påminner social- och hälsovårdsnämnden att alla beslut som fattas och allt arbete som görs inom barnskyddet måste följa lagstiftningen. Verket uppmanar också nämnden att vara uppmärksam på hur barnskyddsärendena bokförs.
I övrigt ser verket inte anledning att vidta vidare åtgärder i ärendet.
Regionförvaltningsverket gav sitt utlåtande i juni.

LÄS OCKSÅ:  Barnskyddet i Pargas får svidande kritik
  Nygrén lovar grundlig utredning av barnskyddet
  Nämnd får svar om barnskyddet i Pargas
  Pargas medger brister i barnskyddet
Barnskyddet stärks i Pargas

”Läget är kaotiskt”

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Merja Fredriksson (SFP) säger sig vara lättad över att Regionförvaltningsverkets anmärkning tog fasta på brister och missförhållanden som redan var kända i nämnden.
Många av de problem som verket påtalade har socialsektorn i Pargas tagit itu med. Till exempel behandlas alla barnskyddsanmälningar numera inom utsatt tid, säger Fredriksson. Ett par utomstående konsulter har också anlitats för att tillsammans med personalen se över arbetsmetoderna inom barnskyddet.
– Vi försöker göra allting annorlunda och rätt, säger Fredriksson.
Men det är fortfarande turbulent inom familjeenheten i Pargas. En orsak är svårigheten att hitta behörig personal till barnskyddet. Social- och hälsovårdsnämnden har ruckat på språkkraven och kräver inte alltid att en anställd behärskar både svenska och finska.
Trots det är det är svårt att få sökande till de lediganslagna tjänsterna. Och när man väl lyckas anställa någon, händer det allt som oftast att arbetsförhållandet blir kortvarigt. I år har nämnden redan beviljat avsked åt två socialarbetare och en socialhandledare. Snart slutar ytterligare en socialarbetare och i april går familjeenhetens chef i pension.
– Det är ett tufft jobb och personalen byts hela tiden. Läget är kaotiskt, säger Fredriksson.
Men Pargas utgör inget undantag då det gäller krisen inom det finländska barnskyddet. Nödrop om överarbetade socialarbetare, ökande illamående bland familjerna och allt fler omhändertagna barn hörs från bland annat Esbo, Vanda, Ingå och Vasa.
I måndags lämnade över tusen sakkunniga inom barnskyddet en skrivelse till de politiska partierna där undertecknarna kräver mera resurser.
Fredriksson hade också skrivit under uppropet. Hon oroar sig för att socialsidan glöms bort i vårdreformen där det mesta hittills har handlat om hälsovården.
– Kommunerna lämnas ensamma. Det sociala verkar inte intressera någon och det finns ingen konkret plan för hur socialarbetet ska skötas i kommunerna i framtiden. Problemen hopar sig i familjerna, omhändertagandena ökar och arbetsbördan inom barnskyddet ökar.
Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist ser ingen större dramatik med Regionförvaltningsverkets kritik. Största delen av felen har åtgärdats och barnskyddet har gått in för nya arbetsrutiner. Nu gäller det för de anställda att bekanta sig med de nya överenskommelserna och följa dem, säger Sundqvist.
– Vi har fått ordning på väldigt mycket och jobbar hela tiden vidare med att se över arbetsprocesserna.
Samtidigt ökar arbetsbördan för socialarbetarna. Antalet barnskyddsanmälningar har ökat med 50 procent jämfört med i fjol.
– Det är bråttom, men jag skulle ändå säga att personalsituationen är okej. Inom barnskyddet har vi fyra socialarbetare plus chefen. En socialarbetare har mellan 12 och 25 klienter.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter