Förflytta dig till innehållet

Avgörande beslut om Uittamobron nalkas

Katrinedals naturskyddsområde. Uittamobron dras nära det omtyckta friluftsområdet men ska inte störa det, säger chefen för stadsmiljösektorn Christina Hovi. Foto: Timur Yilmaz


Åbo stad planerar i överkant när man utgår från att Hirvensalo får 15 000 nya invånare och därför behöver en ny bro.
Den så kallade Uittamobron skulle gå från Ispois parkvägen, via Regementsvägen, över Långvattnet till Hirvensalo och det område efter Hongaisvägen som i dag inte har ett gatunät.
Christina Hovi, chef för Åbos stadsmiljösektor, säger att inflyttningstakten just nu talar för att Hirvensalo får kring 5 000 nya invånare fram till år 2035.
Åbos allt starkare dragningskraft motiverar trots allt att staden planerar långsiktigt så att infrastrukturen klarar av en befolknings- och en trafikmängd som är större.
Hirvensalobron klarar den nuvarande befolkningsmängden, säger Hovi, och eventuellt kunde den klara 5 000 nya invånare – om inte kollektivtrafiken hade egna filer.
Men att Hirvensaloborna tvingas förlita sig på endast en bro är en säkerhetsrisk och gatunätet på ön måste hur som helst utvecklas.
I dagsläget kan endast de som bor längs huvudstråken på ön dra nytta av busstrafiken.
Höghusområdet som planeras till norra Hirvensalo, mitt emot Sverigebåtarnas terminaler i Åbo hamn, kommer att svälja en stor del av de 5 000 nya invånarna.
De som flyttar till den norra delen av ön kommer inte att använda sig av nya Uittamobron i samma utsträckning som de som bor längre in på ön och i Kakskerta.
Däremot så kommer de att behöva kunna ta sig från Hirvensalo till Åbo centrum – till fots eller cyklande.
Staden har redan planerat en bro för lättrafik mellan Korppolaisbacken och Färjstranden. Hovi säger att det också kan bli aktuellt med en förarlös färja, om erfarenheterna av en sådan i Aura å är goda.

Nya bron. Uittamobron ska avlasta Hirvensalobron från den värsta värsta trafiken. Den nya bron behövs också om Hirvensalo ska bli hem för tusentals nya invånare. Grafik: Paul Söderholm


Planeringen av Uittamobron har varit en utdragen historia. Rauvolavikens Natura-området har tvingat planläggarna att placera Uittamobron på ett annat ställe än vad man först tänkte, och alla utlåtanden om hur Natura-området påverkas av planerna är inte ännu inlämnade.
De stora förändringarna sker enligt Hovi på Hirvensalo. Enligt tidigare planer skulle Augmentsparken på Uittamosidan få ge vika för nya höghus. De planerna har skrotats. Nu heter det i stället att friluftsområdet inte ska störas utan snarare utvecklas.
Också det är ett led i att Åbo vill locka tiotusentals nya invånare. Folk vill ha orörd natur att röra sig i, säger Hovi.
Delgeneralplanen behandlas av planläggnings- och miljönämnden på tisdag. Förslaget för stadsstyrelsen är att planen läggs till påseende.
Om så sker kommer den att vara till påseenden i november. Till fullmäktige kommer planen troligen under våren, då kompletterade med Natur- trafik- och miljöcentralens utlåtande om Natura-området.

Uittamobron

  • Själva bron skulle enligt den nuvarande linjedragningen bli cirka 550 meter lång.
  • Den skulle ha två körfiler, samt en fil för lättrafik.
  • Ursprungliga beräkningar visade att bron skulle kosta 10 miljoner euro men siffran lär preciseras om bron blir av.
  • Tidigare kalkylerar har visat att 13 000 fordon i dygnet skulle bron.

Sagt om delgeneralplanen

Stadsplaneringen har bett berörda myndigheter och berörda parter att kommentera delgeneralplanen. Här några plock ur utlåtandena.
Kollektivtrafiknämnden:
– Uittamobron skulle vara en märkbar förbättring av kollektivtrafiken på Hirvensalo.
Åbo museicentral:
– Fälten längs Kakskertavägen är viktiga för landskapet och där får inte byggas bullerplank.
Hirvensalo småhusförening:
– Delgeneralplanen möjliggör en för stor utbyggnad. Den hotar de värden som gör Hirvensalo unikt.
Åbo naturskyddsförening:
– Det enda sättet att begränsa miljökonsekvenserna till en acceptabel nivå är med en mer moderat utbyggnad. Biltrafiken ska inte växa märkbart och en ny bro är inte nödvändig.
Egentliga Finlands Räddningsverk:
– För att delgeneralplanen ska förverkligas krävs att en ny bro byggs och att Hirvensalobron förbättras. De nuvarande förbindelserna gör att vissa delar av ön inte nås inom tillräcklig tid.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter