Förflytta dig till innehållet

Även i andligt hänseende är trädgården en plats där mänskan kan hitta sig själv

I bibeln används vardagsnära företeelser som metaforer då man vill berätta om verkligheten ur en andlig synpunkt. En känd verklighet ger en föreställning om hur det är i en annat sammanhang. Till exempel då en herde går för att leta efter ett bortsprunget får så är det inget märkvärdigt.

Så har herdar i alla tider gjort. De försöker hålla flocken samlad och skyddad.

Men då Jesus talar om gudsriket kan en sådan berättelse i det sammanhanget få en ny betydelse. Herden lämnar de rättfärdiga och duktiga i flocken oskyddade för att leta efter det bortsprungna och när han funnit det så samlar han ihop folk och ställer till med en fest.

Den allvarliga frågan till oss blir, hur bemödar vi oss om att ta hand om dem som tappar både sammanhang och livslust?

På ett liknande sätt har berättelserna kring odling i vingården i bibeln fått mig att tänka på det just nu då allting är som mest gynnsamt för odlandet. En stor förändring har skett i det att tidigare husbehovsodling i trädgården har ersatts med ett allt större urval i butikerna.

Paradoxalt nog har det lett till ett slöseri i stor skala då en stor del av produkterna slängs antingen för att de blivit föråldrade eller för att de aldrig blir konsumerade av konsumenterna. Det finns lovvärda försök att begränsa slöseriet men i grund och botten är det förknippat med en storskalig produktion och handel.

Livet i trädgården är på många sätt en återspegling av vår förmåga att leva av jorden. Samtidigt är risken stor att vi tror att vi kan kontrollera allt. Vi är beroende av väderleken och naturens förmåga att anpassa sig. Exempel på detta är varma vintrar, kalla vårar och långa torrperioder.

Utan trädgårdsarbete så tar det vi kallar ogräs över och det blir inte så mycket att äta. Om man nu inte upptäcker att även ogräs kan vara ätliga vilket till exempel gällde ruccolan som nuförtiden är en accepterad del av salladsurvalet.

En trädgård med god jord stöder växandet och ger god skörd. En jordbrukare i trädgården försöker därför ständigt förbättra jordens balans. Mullhalten, som svamparna, maskarna och mikroberna åstadkommer är av central betydelse.

Pesticider och konstgödsel ger på kort sikt större skördar men avigsidan är att jorden blir utarmad och många nödvändiga insekter dör.

Även i andligt hänseende är trädgården en plats där mänskan i växelverkan med naturen kan hitta sig själv och spegla sig i det liv som ständigt anpassar sig och ger oss ett skönt sammanhang att andas med. Vi bekantar oss med trädgårdens Herre.

Pax et bonum.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter