Förflytta dig till innehållet

Är pensionärsföreningarnas namninsamling inget initiativ?

Kimitoöns kommuns styrelse behandlade på sitt sammanträde 29.1.2018 en förteckning över motioner och initiativ som har inlämnats (protokollet framlagt 6.2.2018).
Före utgången av februari ska en förteckning sammanställas till fullmäktige. Av sammanställningen ska även framgå de åtgärder som har vidtagits med anledning av de inlämnade motionerna och initiativen.
Varför är nu denna förteckning intressant? Jo, Under rubriken ” Invånarinitiativ – Kuntalaisaloite” hittar man Kimitoöns äldreråds initiativ om att bevara de kommunala vårdplatserna inom äldreomsorgen, men namninsamlingen som ordnades av pensionärsföreningarna på Kimitoön med samma tema, finns inte med.
Man kan då bara anta att kommunen anser att namninsamlingen med 1996 undertecknare, som överräcktes personligen till kommunstyrelsens ordförande och som riktades till fullmäktige, inte är ett invånarinitiativ.
I kommunens förvaltningsstadga står det bland annat följande om initiativ: ”Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet” … ”Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.”
Så kanske en namninsamling med ett förslag inte är ett invånarinitiativ om rubriken INITIATIV saknas?
Av förteckningen över motioner och initiativ framgår att äldrerådets initiativ kommer att behandlas av fullmäktige 12.3.2018. Styrelsen har ju faktiskt behandlat äldrerådets initiativ och pensionärsföreningarnas förslag med bifogad namninsamling redan behandlats i styrelsen 27.11.2017.
Då beslöt man följande: ”Kommunstyrelsen har behandlat äldrerådets initiativ, inlämnat 7.9.2017, och pensionärsföreningarnas namnlista, inlämnad 25.9.2017. Kommunstyrelsen konstaterar att den har fått ta del av nämnda aktörers syn på ärendet. Initiativet och namnlistan har inte i detta skede föranlett åtgärder. Kommunen avser att ha en kontinuerlig dialog med pensionärsföreningarna och äldrerådet i aktuella frågor. Initiativet konstateras härmed slutbehandlat.”
Ja, kommunstyrelsen ansåg alltså 27.11.2017 att det skriftliga förslaget med 1996 namn som riktats till fullmäktige och överräcktes åt styrelsens ordförande är endast en namnlista. Dessutom konstaterar man att initiativet är slutbehandlat.
Idag, 6.2.2018 vet vi att fullmäktige kommer att behandla äldrerådets initiativ, men om fullmäktige kommer att behandla pensionärsföreningarnas förslag med bifogade 1996 namn vet vi inget om.
Jörgen Lindroos
Kimitoöns kommun

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter