Förflytta dig till innehållet

Är närdemokratin på Kimitoön död?

Rubrikerna i ÅU angående Kimitoöns äldreomsorg väcker hos mig åtminstone några tankar.
1. I ”rapporten om framtidens tjänster inom social- och hälsovården på Kimitoön”, som behandlats i fullmäktige i november, nämns ett seniorhus, ett byggnadskomplex i söder, som en samlingspunkt för tjänster och bostäder speciellt för äldre. Fullmäktige har godkänt rapporten och man utgår ifrån att fastigheten kommer att uppföras av en utomstående part, men att kommunen kommer att hyra de utrymmen som behövs. – Om detta projekt hörs nu ingenting? Är projektet en dellösning av besluten om Almahemmets och Hannahemmets öden?
2. En arbetsgrupp jobbar vidare med planerna kring Kimitoöns äldreomsorg. I arbetsgruppen sitter politiker men ingen tjänsteman från omsorgen. Arbetsgruppen beslutar om att begära in anbud för en försäljning av kommunens äldreboenden. – Vad bestäms om personalens medverkan i beslutsprocesserna enligt samarbetslagstiftningen? – Har arbetsgruppen behörighet att begära in anbud av försäljning av kommunens egendom och en utsäljning av kommunal verksamhet?
3. I kommunens strategi står det: ”Vi jobbar för öppenhet och samhörighet”. Vilket enligt strategin betyder: ”Kimitoön finns till för sina invånare. Verksamheten bygger på öppenhet… Kommunens aktörer är i aktiv växelverkan med kommunens invånare. Vi gör saker tillsammans…” I Kimitoöns fullmäktigeprogram har man skrivit in följande angående kontakten till invånarna: ”Ett försök med öppna frågestunder före fullmäktigemöten införs. Invånarna ges möjlighet att ställa frågor till förtroendevald eller tjänsteman…” – Nu får man läsa i en artikel i ÅU om vad en grupp förtroendevalda har för planerar för hela äldreomsorgen på ön! – Har fullmäktige/kommunen totalt misslyckats med att förverkliga sin strategi?
4. Fullmäktige behandlar på sitt möte 12.3.2018 Äldrerådets initiativ och pensionärsföreningarnas ställningstagande och namninsamling för de kommunala alternativen inom äldreomsorgen. I dag den 9.3.2018 får kommuninvånarna reda på att en grupp politikerna från fullmäktige har begärt in anbud för försäljningen av hela den kommunala verksamheten. – Är fullmäktigemötet endast en teaterföreställning? – Många kommunalvalskandidater nämnde i sin kampanj att man var för en kommunal lösning för Almahemmet och Hannahemmet. Hur är det idag? En förtroendevald har ju förutom ett ekonomiskt ansvar även ett politiskt ansvar gentemot sina väljare.
I augusti beslöt fullmäktige att utbildningsmaterialet var hemligt, i dag jobbar man i det tysta. Jag ställer mig frågan: Är närdemokratin död på Kimitoön?
Jörgen Lindroos
Kimitoöns kommun

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter