Förflytta dig till innehållet

Ansvarig nämnd förutsätter åtgärder

Det är sant att vi just nu har en krissituation med många uppsägningar inom familjeenheten. De anställda som finns kvar på jobbet har en stor arbetsbelastning.
Orsakerna är många men en stor orsak har varit brist på substansstöd. De nyanställdas stöd i inlärning har varit bristfälligt. Till dags dato kan man säga att åtgärderna som vidtogs senast (2016) inte har hjälpt oss att hålla kvar yrkeskunnig personal.
De anställda har ändå skött sitt arbete bra under de svåra förhållandena. De behöver arbetsro och allt stöd vi kan ge dem för att orka i sitt utmanande arbete.
Pargas stads social- och hälsovårdsavdelning omsätter årligen cirka 54 miljoner euro, fastighetskostnaderna medräknade. På avdelningen jobbar cirka 413 anställda. Avdelningen leds av social- och hälsovårdsdirektör.
Enheterna fungerar under social- och hälsovårdschefen och leds av fyra enhetschefer.
Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt och följer upp verksamhetens resultat. Nämndens lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan delegeras enligt förvaltningsstadgan i vissa fall till enhetschefer.
Avdelningschefen svarar för beredningen och föredragningen av ärenden för social- och hälsovårdsnämnden. Bara i undantagsfall (jäv, förhinder) kan nämndens ordförande föredra ärendet i stället för avdelningschefen.
Avdelningschefen svarar inom sin avdelning för ledningen av organisationen, för utvecklingsarbetet inom avdelningen och för kvaliteten på de tjänster som avdelningen erbjuder. Avdelningschefen har också ansvar för personalärenden inom avdelningen och skall rapportera och utvärdera avdelningens verksamhet till social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen.
Social- och hälsovårdsnämnden har så gott som i alla möten sedan hösten på ett eller annat sätt behandlat frågor i familjeenheten. Social- och hälsovårdsdirektören har redogjort situationen inom familjeenheten till styrelsen i december.
Nämndens seminariedag i januari ägnades åt socialservice- och familjeenheten. Regionförvaltningsverkets rapport (sommaren 2017) och övervakningsbrev (januari 2018) har behandlats av nämnden. Nämndens medlemmar har varit med i processen att välja en ny enhetschef till avdelningen (intervjugruppen), även om enhetschefen väljs av stadsstyrelsen.
Tre bekymrade nämndmedlemmar (Hanna Järvinen, Mika Wallin och ordförande) förde den 5.3 diskussioner med social- och hälsovårdsdirektören med kraven att lösa den svåra situationen inom familjeenheten. Ordförande och nämndens viceordförande Mika Wallin har i god anda fört diskussioner med den blivande enhetschefen.
Social- och hälsovårdsnämndens nästa möte hålls den 12.4 och då kommer vi nämndmedlemmar förutsätta vissa åtgärder för att lösa situationen och en kontinuerlig (månatlig) uppföljning av utvecklingen i familjeenheten.
Man bör ändå komma ihåg att social- och hälsovårdsnämnden är ett kollegialt organ som har ansvar för olika lagstadgade beslut men att nämndens medlemmar inte själv operativt fungerar på avdelningarna. Den uppgiften har avdelningens ledning och enhetscheferna. Deras arbete borde i allt större grad stödas av den övriga ledningen och av personaltjänster.
Merja Fredriksson
Ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Pargas

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter