Förflytta dig till innehållet

Allas mänskliga rättigheter och människovärde bör respekteras

blå botten med vit text där det står ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Mänskliga rättigheter. Mariam och hennes femåriga dotter Awa bor i Marocko. De är ursprungligen från Elfenbenskusten och är således två av de över 18 000 asylsökande och immigranter som antingen permanent eller tillfälligt vistas i Marocko. De flesta av dessa kommer från områden söder om Saharaöknen. Mariam och Awa har marockanska id-kort, men det garanterar inte att de lämnas ifred av de marockanska myndigheterna.

EU betalar de marockanska och andra nordafrikanska länders myndigheter för att hålla borta flyktingar och immigranter från Europa. Detta uppdrag genomförs bl.a. genom våld och tvångsförflyttningar.

Med jämna mellanrum jagar de marockanska myndigheterna de så kallade svarta afrikanerna, samlar ihop dem från gator med våld och tvingar in dem i bussar som sedan kör ut människorna till Saharaöknen för att lämna av dem där.

Mariam och lilla Awa har, trots sina marockanska id-kort, råkat ut för denna tvångsförflyttning redan två gånger.

Mariam har blivit misshandlad av poliserna flera gånger, och varje gång lilla Awa ser en polis går hon in i panikläge. När hon var mindre började hon skrika varje gång hon såg en polis.

På detta sätt har EU beslutat att man hanterar den så kallade asyl- och flyktingfrågan, genom att betala någon annan för att ta hand om den.

Vi har under de senaste dagarna fått läsa om hur beslutsfattare i Finland önskar likt Storbritannien hitta en så kallad Rwanda-modell där asylsökande till Finland placeras i ett så kallat vänteland eller tredje land i väntan på asylsvar. Internationella och nationella rättsinstanser har dömt liktydiga förfaranden som olagliga med tanke på mänskliga rättigheter. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Med tanke på hur de marockanska och andra länder hanterar det betalda uppdraget för att hålla flyktingflödet borta från europeisk mark, krävs det inte mycket till att lista ut hur asylsökande till Finland skulle behandlas i flyktingläger utomlands, utan tillsyn.

Hur kan vi garantera att de som söker asyl och uppehållstillstånd till Finland blir behandlade på ett mänskligt och värdigt sätt? Hur kan ett land som säger sig upprätthålla och underteckna, och säger sig arbeta för människors lika värde och behandling ens diskutera frågan att ålägga denna fråga på en tredje part mot betalning.

Speciellt med tanke på att Finland själv inte ens behandlar de redan existerande asyl- och uppehållstillståndssökanden med värde och respekt med tanke på de oförlåtligt långa behandlingsprocesserna.

Världen är i rörelse. På grund av torka likväl som översvämningar orsakade av klimatförändringen, krig och oroligheter runtom i världen kommer inte flyttningsströmmarna att minska. Tvärtom förutspås de öka.

Det är gott att minnas att alla vill inte ens till Europa. Vi här i Finland är i en situation där vi är i skrikande behov av nya invånare i arbetsför ålder ifall vi vill behålla välfärdssamhället.

Därför behöver vi bli bättre på att komma på goda lösningar för integrering, utbildning och inkludering, istället för att blunda för de redan existerande utmaningarna och dessutom gå in för en modell där vi fraktar människor som boskap till en annan del av världen för att glömma dem där, för att blunda för deras lidande och utsatthet.

Det har redan gjorts och görs fortfarande runtom i världen. Genom tiderna har orsakerna varit rädsla, fördomar, rasism och antisemitism. Må vi lära oss av historien och inte ställa oss på de moraliska förlorarnas sida.

Sara Tiainen
Kristet Samhällsansvar

Dela artikeln

En kommentar: “Allas mänskliga rättigheter och människovärde bör respekteras

  1. Jan-Erik Ingvall skrev

    De mänskliga rättigheterna hänvisar man ofta till i debatter. Men de är inga naturlagar; i naturen råder bara den starkaste, smartastes och snabbaste rätt. De mänskliga rättigheterna kan ha stöd i religioner, men såsom andra lagar som styr vårt beteende är de slutligen mänskliga påfund Därför hänger det på människors goda vilja eller på dem som har den politiska makten att de förverkligas.

    Människor är fria heter det, men rörligheten hindras av lands- och andra gränser. Vem har då gett oss ensamrätten att bebo det som vi kallar vårt land Finland? Det är gammal hävd och vårt folks kamp som gett oss den rätten. I världen härskar i mycket den starkastes rätt – den som har ekonomisk och militär makt kan bestämma. Och gränser mellan stater utgör nu ett hinder för fri rörlighet. Människor frihet är en chimär!

    Att internationella rättsinstanser ofta är ganska hjälplösa är ett faktum. Det ser vi bevis på t.ex. i kriget som Ryssland påbörjade. Så länge onda diktaturer kan fortsätta med att åstadkomma oordning och lidande på vår jord verkar det nästan hopplöst att förbättra situationen hos dem som är på flykt. Vackra deklarationer förblir tomma ord.

    Det får dock inte förlama människor som har en god vilja att fortsätta arbeta för en bättre och rättvisare värld. Samtidigt måste ondskans välde, som personifieras i vissa staters ledare, krossas. Hur det skall ske – hur fred skall åstadkommas – är en annan fråga, men det är en förutsättning för att mänskligheten skall ha en framtid. Enbart humanitär nödhjälp räcker inte.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter