Förflytta dig till innehållet

Alla ska kunna delta både i evenemang och i samhället

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Tillgänglighet. Tillgänglighet har diskuterats på Yles sidor och i Västra Nyland. Det är bra att ta upp ämnet för att påminna oss om svårigheter som drabbar många personer med funktionsvariationer i vardagen.

Funktionshinderpolitiken utgår från att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra människor till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Bestämmelser som garanterar alla medborgare samma grundläggande rättigheter och likvärdighet finns i Finlands grundlag.

Globalt främjas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning av FN:s konvention (CRPD).

Finland har i egenskap av medlemsstat i FN och EU förbundit sig att se till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning uppfylls.

Det gäller samtliga mänskliga rättigheter liksom grundläggande friheter och rättigheter.

Finland undertecknade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2007 och ratificerade den 2016

Hangö stads tillgänglighetsstrategi påbörjades 2022.

Det är viktigt redan i planläggnings- och gatuplaneringsskedet att se till att tillräckligt stora områdesreserveringar kan göras.

Tillgängliga och trygga rutter är till nytta för alla som rör sig i staden och förbättrar jämställdheten i rörelsemiljön.

Handikapprådets uppgifter är bl.a. att verka för att handikappade har likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt fungera som rådgivande sakkunnigorgan i ärenden som berör handikappade.

Rådet informerar, deltar i detaljplanering och stadsplanering med mera.

Det är alltså inte att skriva ner vacka ord på ett papper eller göra en strategi, utan förverkligande.

Man bör alltså göra något i praktiken.

Evenemang som ordnas, även kortvariga säsongbetonande utställningar, till exempel vid jul, bör anpassas så att alla kan delta.

Restauranger och cafeér ska vara tillgängliga för alla, liksom offentliga instanser som skolor och daghem.

En trygg vardag, tillgänglighet och att kunna vara delaktig bör höra till allas grundrättigheter oavsett ålder eller funktionsvariation.

Helena Lesch-Saarinen
SFP, Hangö

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter