Förflytta dig till innehållet

Äldres drickande – en utmaning

Alkoholmissbruk bland äldre har länge varit ett rätt förteget samhällsfenomen, men under de senaste åren har diskussionen tagit fart. Alkoholkonsumtionen bland finländare som är 65 år och äldre har nämligen visat en starkt uppåtgående trend sedan 1980-talet, och speciellt kvinnornas drickande har ökat, visar THL:s senaste dryckesvaneundersökning. Också blandbruk av alkohol och läkemedel blir allt vanligare bland de äldre. Det står klart att den ökade alkoholkonsumtionen bland de äldre har gått hand i hand med ökade hälsomässiga och sociala skadeverkningar.
Den ökande alkoholkonsumtionen i den växande befolkningsgruppen som de äldre utgör, medför nya utmaningar för de närstående, för äldreomsorgen, för socialvården och missbruksvården. Resonemanget ”låt dem dricka, de behöver få njuta under sina sista levnadsår” kan egentligen ses som en form av åldersdiskriminering. Vid sidan av rätten till självbestämmande ska ju varje äldre person ha rätt till lika god hjälp vid problemdrickande som yngre personer.
Det krävs stor yrkeskunskap och erfarenhet bland äldreomsorgens personal för att man kunna hjälpa på ett respektfullt sätt. I en färsk publikation av Nordens välfärdscenter framgår det att många hemvårdare anser att det saknas riktlinjer för hur de ska jobba med klienter med alkoholproblem. Som bekant gör tidsbrist, pressade scheman och höga krav på kostnadseffektivitet att det sällan finns plats för oväntade sysslor, varken inom hemtjänsten eller institutionsvården. Personal inom äldrevården har efterlyst goda verktyg och riktlinjer som bygger på brukarkunskap, vetenskapliga belägg och praktiska erfarenheter. För att äldre med missbruksproblem ska nås med hjälp och stödinsatser behövs ett välfungerande samarbete mellan äldreomsorgen, missbruksvården och mentalvården. Forskare inom äldrevården har påtalat behovet av större resurser och vårdteam som är utbildade i att jobba med alkoholproblem bland äldre.
Utöver satsningar för att identifiera och behandla existerande problem behövs utökade resurser för förebyggande insatser riktade till äldre. Äldre har rätt till tjänster som främjar deras hälsa, välbefinnande och handlingskraft, och som därmed minskar risken för att man tar till flaskan. Självklart är också ett tydligt fokus på insatser riktade till kommande äldre generationer essentiellt när det gäller att förebygga framtida problem.
Mikaela Hermans
Verksamhetsledare, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter