Åbo har stängt tillfälliga vårdplatser för sommaren – många närståendevårdare blir utmattade redan i sommar

Vården. Av de cirka 100 tillfälliga vårdplatserna som finns är endast 30 fortfarande öppna i Åboområdet och flera närståendevårdare har varit uta...