Förflytta dig till innehållet

54 grannar protesterar när Sattmark vill bygga ut med fler bryggor för permananta båtplatser

Virpi och Pekka Meras är bedrövade om deras strandvy förändras med en hamn med 100 båtplatser. Den lilla röda stugan längst till vänster i bild ligger ungefär där bryggorna skulle byggas. Foto: Anja Kuusisto


De allra flesta markägarna som finns i Sattmarks grannskap har undertecknat en och samma åsikt, ett tiosidigt dokument där de i detalj kommer med invändningar mot Sattmarks planer på nya bryggor och båtplatser.
– 54 namn som representerar 22 fastigheter har undertecknat brevet, och vår åsikt är entydigt emot planerna, säger Virpi och Pekka Meras.
Fredagen den 16 är den sista dagen som rågrannar, delägare i vattenandelslag och andra berörda såsom myndigheter kan komma med åsikter angående planutkastet för en båtmarina i Sattmark.
Planutkastet har varit anhängiggjort på stadens webb och anslagstavla.
Eftersom det är ett planutkast är man ännu inte vid ett planförslag som skulle behandlas på politisk nivå, och det handlar inte ännu om att komma med besvär. Det som grannarna nu har skrivit och lämnat in till staden är en åsikt.

Emotsätter sig bryggplanerna helt och hållet

Den åsikten är mycket tydlig. De vill inte höra talas om några bryggor mellan Sattmarksholmen och Aborrhålet.
Förstår jag texten rätt är det är inte frågan om hur många båtplatser som skulle byggas eller hur bryggorna ska se ut, utan ni är emot planerna helt och hållet?
– Ja, så är det, säger Pekka Meras och visar på slutklämmen i den skriftliga åsikten:
– Vi anser att bryggorna, båt- och biltrafiken som den här marinan skulle medföra skadar miljön, skadar rekreationsmöjligheterna, är till förfång för fritidsboende och fast bosatta i omgivningen, det ändrar vattenandelslagets fiskeutsikter och sänker värdet på strandfastigheterna då en ständig båttrafik i ett smalt och grunt sund inte gynnar någon.

Blev nyligen fast bosatta i Pargas

Paret Meras köpte sin strandtomt för två år sedan och lät uppföra ett nytt hus, med bastubyggnad och garage intill. De är tidigare S:t Karinsbor men skrev sig som Pargasbor för ett halvt år sedan.
Han är nu pensionär, hon jobbar fortfarande.
Deras sluttande tomt är vacker och Fallsundet syns ligga nästan spegelblankt framför fönstret den här onsdagen. Avståndet över vattnet till den strand där bryggorna planeras är drygt 200 meter.
– Kommer dit 90 meter långa bryggor så får vi en 100 meters kil mellan vassen i vår strand och de bryggorna.
– Att planera en sådan båthamn i en värdefull miljö där det finns forngravar, Natura 2000-områden med stora apollofjärilar och andra speciella naturvärden, det förstår vi inte. Redan vid det allra första mötet som hölls för Lofsdals delägarlag för de samfällda vattenområdena meddelade vi att vi kommer att motsätta oss planerna.
Tillsammans med bland annat markägare och fritidsboare på Sattmarksholmen har skrivelsen sammanställs, och en jurist har också konsulterats. Skrivelsen eller åsikten har sedan sänts vidare till andra markägare i närheten.
– Alla utom en har skrivit på, så när vi nu lämnar in den har vi 54 namn som undertecknare, säger paret Meras.
LÄS OCKSÅ:
Niklas Reuter: Våra planer ingår i långsiktig turismsatsning
Pargas stad har ännu ingen egen åsikt

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *